Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Agència Catalana de Protecció ...
 
Divendres, 22 de setembre de 2017

Agència Catalana de Protecció Social


Al DOGC núm. 7460, de 22/09/2017 s’ha publicat la LLEI 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social.

L’objecte d’aquesta Llei és crear l'Agència Catalana de Protecció Social, que entre altres funcions té les de fer el desplegament executiu del sistema de protecció social de Catalunya, entès com el conjunt d'elements vinculats a la protecció social que són competència de la Generalitat; gestionar centralitzadament les prestacions que integren els instruments de protecció social que en cada moment siguin competència de la Generalitat i els que li atribueixi aquesta llei, sens perjudici de les funcions prescriptores dels ens i departaments de la Generalitat amb competència material en els diversos vessants de la protecció social; organitzar i gestionar els recursos que integren el sistema de serveis socials i els que en un futur li siguin atribuïts.