Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Associacions de consumidors de ...
 
Dijous, 13 de juliol de 2017

Associacions de consumidors de cànnabis


Al DOGC núm. 7411, de 13/07/2017 s’ha publicat la LLEI 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

L’objectiu d’aquesta Llei és regular un sector en què els consumidors d’aquesta substància es trobaven en una situació d'inseguretat jurídica i sanitària. Les polítiques anteriors han propiciat tant l'existència d'un mercat clandestí que abasteix de cànnabis sense cap control de qualitat, amb una manca absoluta d'informació al consumidor sobre les propietats del producte, com un entorn que dificulta el coneixement i l'aplicació de polítiques de salut pública orientades a minimitzar els riscos i reduir els danys derivats del consum de cànnabis.

La iniciativa de la societat civil, que neix de la necessitat de cercar noves respostes davant la prohibició, se situa en la línia dels nous moviments internacionals, que han constatat la ineficàcia de les polítiques prohibicionistes per a la reducció del consum i del tràfic il·legal del cànnabis, i respon al canvi que s'està duent a terme en aquest àmbit, consistent a orientar les polítiques de drogues sobre la base de la reducció dels riscos i dels danys.

En conseqüència, la Llei de referència estableix el règim jurídic de les associacions de consumidors de cànnabis i de llurs clubs, la regulació de totes les activitats que duen a terme, els drets i deures dels associats, i també els mecanismes de control i d'inspecció de llur activitat des del punt de vista de la salut pública, amb la finalitat de prevenir els riscos inherents al consum de cànnabis i reduir-ne els danys. Amb aquesta regulació en trenca l'opacitat i la invisibilitat, de manera que permet de conèixer millor la realitat del fenomen i, per tant, d'intervenir amb polítiques eficaces; augmenta el grau de coneixement sobre la substància, i també la formació i la informació dels consumidors; permet d'accedir a la població que n'és consumidora i millorar les polítiques de prevenció i de disminució de danys; facilita prohibir la promoció del consum de la substància; redueix les possibilitats de contacte dels consumidors amb el mercat il·lícit de cànnabis i d'altres drogues; introdueix límits a una realitat fins ara sense regulació ni límits clars, la qual cosa permet d'actuar sobre els infractors amb objectivitat i evitant l'actual excés de penalització per part del sistema judicial.