Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei de pressupostos generals ...
 
Dimecres, 04 de juliol de 2018

Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018


Al BOE núm. 161, de 4/07/2018 s’ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. 

L’objecte d’aquesta Llei és aconseguir una racionalització més gran del procés pressupostari, reduint el dèficit públic i complir els compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea. S’hi regulen els ingressos i les despeses de l’exercici corrent, així com, entre altres mesures, la modificació de l’IRPF, l’aplicació de noves mesures en matèria d’Impostos Especials i es modifiquen les tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. El permís de paternitat s’estén a les 5 setmanes, es prorroga l’aplicació de l’Impost sobre el Patrimoni i s’abaixa l’IVA de les entrades a les sales cinematogràfiques del 21 al 10%. També experimenten un increment les pensions i els sous dels funcionaris.

Aquesta Llei entra en vigor el dia següent a la seva publicació.