Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Transposició de directives, ...
 
Dimarts, 04 de setembre de 2018

Transposició de directives, entre altres, en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers


Al BOE núm. 214, de 4/09/2018 s’ha publicat el Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, pel qual es transposen directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’objecte d’aquesta Llei és la incorporació al nostre ordenament jurídic de les disposicions europees aprovades amb els requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre Estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió, la directiva relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. També es transposa la directiva relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair. A més, es modifica parcialment l'article 12 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior, per tal d'elevar el termini màxim a un any per a la resolució dels expedients sancionadors afectats per l'esmentada Llei. Finalment, es fa la modificació de la disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Segons aquesta, el 2 d'octubre de 2018, entraran en vigor les previsions de l'esmentada Llei relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'administració i arxiu únic electrònic. Amb la present modificació, entren en vigor el 2 d’octubre de 2020.