Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Règim disciplinari del personal ...
 
Divendres, 28 d'abril de 2017

Règim disciplinari del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya


Al DOGC núm. 7358, de 27/04/2017 s’ha publicat el Decret 38/2017, de 25 d'abril, sobre el règim disciplinari del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

L’objecte d’aquest Decret és determinar els òrgans competents per a incoar i tramitar expedients disciplinaris i per imposar sancions al personal dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, tant a personal funcionari com interí, sempre i quan la persona continuï formant part de les borses de personal interí. També s’hi determina els òrgans competents per a acordar la pràctica d’una informació prèvia i les persones que poden ser nomenat instructores dels expedients disciplinaris i de les informacions prèvies.