Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > RECOMANACIONS als òrgans ...
 
Divendres, 20 de juliol de 2018

RECOMANACIONS als òrgans jurisdiccionals nacionals, relatives al plantejament de qüestions prejudicials


Al DOUE núm. 257, de 20/07/2018 s’han publicat les Recomanacions als òrgans jurisdiccionals nacionals, relatives al plantejament de qüestions prejudicials. 

L’objecte d’aquestes Recomanacions és, d’acord amb la seva exposició de motius, és servir de recordatori de les característiques essencials del procediment prejudicial i els elements que els òrgans jurisdiccionals nacionals han de tenir en compte abans de plantejar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia. Així mateix, es vol facilitar als òrgans jurisdiccionals indicacions pràctiques sobre la forma i el contingut de la petició de decisió prejudicial. Es té en compte que les peticions de decisió prejudicial han de notificar-se necessàriament, prèvia la corresponent traducció, a tots els interessats esmentats a l'article 23 del Protocol núm. 3 sobre l'Estatut del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que la resolució del Tribunal de Justícia que posa fi al procediment prejudicial, per la seva part, s'ha de publicar en totes les llengües oficials de la Unió Europea, es considera necessari prestar la màxima atenció a la presentació de la petició de decisió prejudicial i, en particular, a la protecció de les dades de caràcter personal de les persones físiques que concerneix el procediment prejudicial.