Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei 38/2003, de 17 de ...
 
Dimecres, 05 d'octubre de 2016

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


S'ha incorporat al PJC la Llei 38/2003, general de subvencions, consolidada en català.


La Llei general de subvencions suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del nostre sistema econòmic, i s'incorpora en el conjunt de mesures i reformes que s'han instrumentat des que es va iniciar el procés d'obertura i liberalització de l'economia espanyola.
Un dels principis que regeix la nova Llei general de subvencions és el de la transparència. Amb aquest objecte, les administracions han de fer públiques les subvencions que concedeixin i, alhora, la Llei estableix l'obligació de formar una base de dades d'àmbit nacional que ha de contenir informació rellevant sobre totes les subvencions concedides