Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei de l’arquitectura
 
Dijous, 13 de juliol de 2017

Llei de l’arquitectura


Al DOGC núm. 7411, de 13/07/2017 s’ha publicat la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.

Els objectius d'aquesta llei tenen el fonament bàsic en la posició expressada per la Unió Europea en la Resolució del Consell del 12 de febrer de 2001, sobre la qualitat arquitectònica en l'entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les polítiques regionals i de cohesió comunitàries s'han de tenir en compte la dimensió cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l'arquitectura comporta una prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic és, per tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que tant l'arquitectura com, sobretot, l'urbanisme requereixen una participació i una col·laboració entre diverses disciplines professionals, com ara l'arquitectura, l'arquitectura tècnica, les enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, l'ecologia, l'economia, la geografia i l'advocacia, imprescindibles per a assolir la complexitat del procés arquitectònic, urbanístic i paisatgístic. 

En conseqüència, aquesta Llei estableix mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats per la legislació d'obra pública, perquè les apliquin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i entitats que en depenen.