Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Règim de millores de la ...
 
Dijous, 26 d'octubre de 2017

Règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya


Al DOGC núm. 7482, de 26/10/2017 s’ha publicat el DECRET LLEI 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

L’objecte d’aquest Decret és complementar el sistema de determinació dels supòsits de complement fins al cent per cent de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal, que es configura legalment com un sistema estricte, pel caràcter excepcional dels supòsits. Ara escau incorporar nous supòsits d'especial gravetat i que es consideren mereixedors de la màxima protecció. En tots els casos previstos en el Decret, la prestació econòmica reconeguda es complementarà, des del primer dia de la situació d'incapacitat temporal, fins al cent per cent de les retribucions tant bàsiques com complementàries com, si escau, la prestació per fill a càrrec, i es prenen com a referència les que es percebien el mes anterior al de causar-se la situació d'incapacitat temporal.