Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Reglament per a la creació de ...
 
Dimecres, 08 de novembre de 2017

Reglament per a la creació de la Fiscalia Europea


Al DOUE núm. 283, de 30/10/2017 s’ha publicat el Reglament 2017/1939 del Consell, de 12 d’octubre de 2017, pel que s’estableix una cooperació reforçada per a la creació de la Fiscalia Europea.

L’objecte d’aquest Reglament és crear la Fiscalia Europea com a òrgan de la Unió, amb personalitat jurídica.

La Fiscalia Europea serà responsable d'investigar els delictes que perjudiquin els interessos financers de la Unió previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 i determinats pel present Reglament, així com d'exercir l'acció penal i sol·licitar l'obertura de judici contra els seus autors i els còmplices d'aquests. Amb aquesta finalitat, la Fiscalia Europea efectuarà les investigacions i practicarà els actes propis de l'exercici de l'acció penal i exercirà les funcions d'acusació davant dels òrgans jurisdiccionals competents dels Estats membres, fins que conclogui definitivament el cas que es tracti.