Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Renda garantida de ciutadania
 
Dilluns, 06 de novembre de 2017

Renda garantida de ciutadania


Al DOGC núm. 7418, de 24/07/2017 s’ha publicat la LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

L’objecte d’aquesta Llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l'han dut a necessitar aquesta prestació.