Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Comerç, serveis i fires
 
Dijous, 03 d'agost de 2017

Comerç, serveis i fires


Al DOGC núm. 7426, de 3/08/2017 s’ha publicat la LLEI 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

L’objecte d’aquesta Llei és la regulació administrativa del comerç i dels serveis en el mercat interior amb la finalitat d'ordenar-ne els aspectes bàsics i impulsar aquests sectors econòmics.

Els seus objectius són compilar en un sol text la legislació vigent en matèria de comerç i fires que actualment es troba dispersa. Així mateix es vol millorar la regulació normativa ja existent mitjançant l'actualització, la sistematització i l'aclariment de conceptes, tenint en compte l'evolució que ha experimentat l'activitat comercial durant els darrers anys i la que es preveu que pugui experimentar en un futur immediat, i també incorporar les demandes del sector de la distribució comercial pel que fa referència a les necessitats d'ordenació per a garantir la lleial competència com a eix a l'entorn del qual ha de quedar sotmès el lliure exercici de l'activitat. També es pretén simplificar la regulació i reduir algunes de les càrregues administratives encara existents, incloure els serveis en l'àmbit normatiu de l'activitat comercial, llevat dels que es troben reservats a professions que requereixen una col·legiació obligatòria o les activitats de serveis bancaris, de crèdit, d'assegurances i altres de naturalesa anàloga, que n'estan formalment exclosos. I finalment, es volen regular aspectes i facilitar el desenvolupament d'instruments destinats a fomentar la professionalització del sector de l'activitat que s'exerceixi. establiment de principis i criteris que permetin d'avançar en el manteniment i la protecció de la funció de cohesió social i dinamització cultural del comerç de proximitat, en la integració de les noves formes de comerç, com el comerç electrònic, i els nous valors que s'hi poden incorporar, com el de l'economia circular, i també en el millorament de les condicions de la contractació en el sector i en la conciliació familiar.