Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Les voluntats digitals i ...
 
Divendres, 30 de juny de 2017

Les voluntats digitals i modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya


Al DOGC núm. 7401, de 29/06/2017 s’ha publicat la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

L’objecte d’aquesta Llei és gestionar la petjada en els entorns digitals quan la persona es mor o quan té la capacitat judicialment modificada i per a evitar danys en altres drets o interessos tant de la mateixa persona com de tercers, s’estableix que les persones poden manifestar llurs voluntats digitals perquè l'hereu, el legatari, el marmessor, l'administrador, el tutor o la persona designada per a executar-les actuïn davant els prestadors de serveis digitals després de llur mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada.  Es regula la manera d'administrar la presència de les persones en els entorns digitals durant llur minoria d'edat i en els supòsits de capacitat judicialment modificada i de mort.

La introducció d'aquestes novetats comporta la modificació del llibre segon i del llibre quart del Codi civil de Catalunya.