Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 171/1995, de 2 de maig, de concessió de les medalles i plaques President Macià 1995.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 171/1995

 • Data del document 02/05/1995

 • Data de publicació 21/06/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2065

TEXT PUBLICAT

                               
 Atès  que  el  Decret  496/1981, modificat pel Decret 
 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President 
 Macià, estableix que la Medalla s'atorgarà a aquelles 
 persones  que  s'hagin distingit per la dedicació, la 
 constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació 
 laboral;                           
                               
 Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la 
 Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les 
 entitats que s'hagin distingit per les millores i les 
 iniciatives  de  progrés adoptades en l'ordre laboral; 
                               
 Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest 
 sentit, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb 
 el Govern,                          
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 S'atorga  la  Medalla  President Macià a les persones 
 següents:                          
 Sr. César Agenjo i Cecília                  
 Sr. Albert Barella i Miró                  
 Sr. Magí Brufau i Estrada                  
 Sra. Maria Cinta Caballer i Meseguer             
 Sr. Joan Carbonell i Albero                 
 Sr. Francesc Castellví i Amigó                
 Sra. Maria Assumpta Cendra i Ortolà             
 Sr. Isidre Claret i Corominas                
 Sr. Rafael Comalrena de Sobregrau              
 Sr. Francesc Cortés i Pubill                 
 Sr. Andreu Costafreda i Montoliu               
 Sr. Esteve Maria Faus Mompart                
 Sra. Núria Fontova i Guerris                 
 Sr. Lluís M. Framis i Bach                  
 Sr. Andreu García i Núñez                  
 Sr. Lluís López i González                  
 Sr. Josep Llorens i Reñaga                  
 Sr. Pere Mallafré i Gimeno                  
 Sr. Ramon Martori i Roig                   
 Sr. Josep Maria Monrabà i Coll                
 Sr. Salvador Mussons i Trullols               
 Sr. Rafael Nadal i Company                  
 Sra. Anna Oliver i Pacheco                  
 Sr. Joan Plans i Comadrán                  
 Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve                
 Sr. Antoni Maria Pugès i Cambra               
 Sr. Josep Pujol i Aulí                    
 Sra. Montserrat Raventós i Espona              
 Sr. Francesc Riera i Cuberes                 
 Sr. Avel·lí Sáez i Sáez                   
 Sr. Josep Maria Serra Castelló                
 Sra. Roser Tauler de Canals                 
                               
 Article 2                          
 S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:  
 Agrupesca                          
 Agrupacions Professionals Narcís Giralt           
 Can Ensenya, SAL                       
                               
 Barcelona, 2 de maig de 1995                 
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball                     
                               
 (95.149.021)