Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 150/1983, de 28 d'abril, pel qual s'atorguen medalles President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 150/1983

 • Data del document 28/04/1983

 • Data de publicació 06/05/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 326

TEXT PUBLICAT

                            
                               
                               
  Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i
 Placa President Macià, estableix que la Medalla es donarà a
 aquelles persones que s'hagin distingit en llur actuació
 laboral, i  que en aquest sentit s'han rebut diverses
 peticions d'empreses, comitès d'empresa i associacions;  
                               
  Atès que la disposició transitòria de l'esmentat Decret
 disposa que aquelles persones que a partir del 10 de maif
 de 1938 haguessin estat premiades amb les condecoracions
 d'igual denominació que les ara creades i no l'haguessin
 rebut marerialment tindran dret a rebres les actuals;   
                               
  Per tot això, a proposta dels Consellers Adjunt a la
 Presidència i de Treball i d'acord amb el Consell Executiu,
                               
 Decreto:                          
                               
  Article únic.-  És atorgada la Medalla President Macià
 als següents senyors:                   
  Josep Capeta i Aulet.                  
  Josep Domènech i Mas i Josefina Pardo i Cruells.     
  Josep Federico i Julià.                 
  Pere Lloret i Rosiñol.                  
  Enric Martínez i Serrano.                
  Josep Noguer i Suñol.                  
  Josep Radresa i Albert.                 
  Marcel Tabah i Papo.                   
  Com a recompensa per llur esforç personal en mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                           
                               
 Barcelona, 28 d'abril de 1983               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència             
                               
 Joan Rigol i Roig                     
 Conseller de Treball