Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 147/1996, de 30 d'abril, de concessió de les medalles i plaques President Macià 1996.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 147/1996

 • Data del document 30/04/1996

 • Data de publicació 08/05/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2203

TEXT PUBLICAT

                               
 Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, 
 de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, 
 estableix que la Medalla s'atorgarà a aquelles persones que 
 s'hagin  distingit  per la dedicació, la constància i 
 l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;     
                               
 Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la 
 Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les 
 entitats que s'hagin distingit per les millores i les 
 iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;     
                               
 Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest 
 aspecte, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb 
 el Govern,                          
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents: 
 Senyor Lluís Abenoza i Villas                
 Senyor Ramon Anadón i Pintó                 
 Senyor Joan Andreu i Garriga                 
 Senyor Agustí Artells i Pijoán                
 Senyor Joaquim Badia i Tobella                
 Senyora Aurora Basagañas i Burniol              
 Senyora Núria Benito i Cardús                
 Senyor Josep Calvet i Senallé                
 Senyor Josep Cano i Garrido                 
 Senyor Francesc Casas i Estrada               
 Senyor José Cirujeda Ramo                  
 Senyora Ramona Closa i Coscollola              
 Senyor Joan Condins i Julian                 
 Senyor Gerardo del Río Pérez                 
 Senyor Miquel Deulofeu i Hortal               
 Senyor Josep Domènech i Torné                
 Senyor Josep Ferret i Roca                  
 Senyora Maria Dolors Jardí i Altés              
 Senyor Josep Maria Marsal i Mariné              
 Senyora Esperança Martí i Salís               
 Senyor Francesc Martí i Solé                 
 Senyor Alfons Moré i Paretas                 
 Senyor Jordi Pardell i Mateu                 
 Senyor Isidre Josep Ponce i Hilario             
 Senyora Enriqueta Ramos i Gispert              
 Senyor Rafael Rodríguez i Cortés               
 Senyor Joan Roig i Güell                   
 Senyor Josep Ros i Puigpinós                 
 Senyor Enrique Rubio i Ortiz                 
 Senyor Simeó Selga i Ubach                  
 Senyor Eusebi Subirós i Pumarola               
 Senyor Josep Verdura i Tenas                 
                               
 Article 2                          
 S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:  
 Associació Comarcal per a la Promoció i Ajuda del Minusvàlid 
 (ACPAM).
 Centre de Formació i Prevenció de Mataró.
 Cooperativa d'Usuaris de la Neteja Pública Domiciliària 
 DSM Resins España, SA.
                               
 Barcelona, 30 d'abril de 1996                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball                     
                               
 (96.100.051)