Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 129/1999, de 4 de maig, de concessió de les medalles i plaques President Macià 1999.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 129/1999

  • Data del document 04/05/1999

  • Data de publicació 11/05/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2886

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, estableix que la Medalla s’atorgarà a aquelles persones que s’hagin distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l’article 2 de l’esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s’atorgarà a les empreses i a les entitats que s’hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l’ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments referents a aquest respecte, a proposta del conseller de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Sra. Concepció Amigó i Rius.

Sr. Joan Manel Bofill i Julve.

Sr. Jaume Camps i Rabadà.

Sr. Martín Cano de la Cruz.

Sra. Montserrat Carulla i Ventura.

Sr. Josep Coma i Llorens.

Sr. Josep M. Farré i Companys.

Sr. Pere Ferrándiz i Torrents.

Sr. Celestí Forga i Tolsà.

Sr. Miquel Fort i Félix.

Sr. Ramon Garcia i Espuny.

Sr. Pere Garcia González.

Sr. Llorenç Gascón Fernández.

Sr. Josep Gilabert i Bel.

Sr. Pere Guitart i Sabaté.

Sr. Niels Hoyrup.

Sr. Casimiro Jové i Domingo.

Sr. Josep Llort i Brull.

Sr. David Marca i Cañellas.

Sra. Maria Martinell i Taxonera.

Sra. Concepció Martínez Pedrero.

Sr. Joan Molist i Codina.

Sr. Josep Navarro i Navarro.

Sra. Virginia Novel i Martí.

Sr. Josep Lluís Oliver i Martínez.

Sr. Josep Pagès i Pagès.

Sr. Antoni Panadés i Aguadé.

Sr. Joan Paredes i Hernández.

Sr. Joan Prats i Matas.

Sr. Ramon Roqueta i Roqueta.

Sr. Bonaventura Roura i Carreras.

Sr. Jordi Sais i Ros.

Sr. Emili Salavedra i Casamitjana.

Sr. Josep Maria Solé i Cavallé.

Sr. Francesc Terés i Llorens.

Sr. Rafael Tricas i Sanmartín.

Sr. Francesc Xavier Vilamala i Vilà.

Sr. Enric de Villamore i Vicente.

Sr. Joan Viñas i Bona.

Sra. Magdalena Ybars i Micheli.

Article 2

S’atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Escola Sant Gervasi, SCCL.

Fruites Gimeno-Bach.

Indústries Ceràmiques Brancós, SA.

Òptica Sanabre.

Barcelona, 4 de maig de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ignasi Farreres i Bochaca

Conseller de Treball

(99.116.097)