Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 231/1998, de 30 de juliol, de concessió de les medalles i plaques President Macià 1998.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 231/1998

  • Data del document 30/07/1998

  • Data de publicació 18/08/1998

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2705

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, estableix que la Medalla s'atorgarà a aquelles persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 del Decret esmentat estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest respecte, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Sra. Montserrat Agusi i Casals.

Sr. Vicenç Andreu i Sancho.

Sr. Rogelio Bagán Catalán.

Sra. Clotilde Ballesteros Pardo.

Sr. Eduard Bobé i Mallat.

Sr. Vicenç Cànovas i Delclòs.

Sr. Joan Cardona i Parés.

Sr. Aureli Casabona i Bel.

Sr. Jaume Casademont i Perafita.

Sr. Ramon Casamada i Faus.

Sr. Anicet Casañas Cladellas.

Sra. Concepció Coma i Julià.

Sra. Ma. Lluïsa Corominas i Salvador.

Sra. Anna Cortina i Juanmartí.

Sr. Marcel·lí Curell i Suñol.

Sr. Joan Ferret i Carbonell.

Sr. Francesc Flor i Amigó.

Sr. Jaume Font i Marí-Martí.

Sr. Josep Gambau i Guillen.

Sra. Núria Gelpí i Vintró.

Sr. Josep Geronès i Clotas.

Sr. Antoni Monerris i Hernández.

Sr. Martí Oller i Soler.

Sr. Pompeu Pascual i Busquets.

Sr. Francesc Porqueras i Mestres.

Sr. Ramon Portavella i Cremades.

Sr. Joan Maria de Ribot i de Balle.

Sr. Artur Sala i Bardella.

Sr. Llorenç Sànchez i Vilanova.

Sr. Miquel Siguán i Soler.

Sr. Ricard Simón i Borrell.

Sr. Joan Sordé i Santiberi.

Sra. Núria Suñé i Pàmpols.

Sr. Salvador Ulier i Aguilà.

Sr. Eugenio Julián Vélez Troya.

Sr. Antoni Viladot i Perice.

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Agrocat, Agropecuària Catalana, Stat. Coop. C. Ltda.

Associació de Pares del Taller Ocupacional del Baix Camp.

Associació Aspronis.

Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona.

Escoles Professionals dels Salesians de Catalunya.

Max-Grup.

Barcelona, 30 de juliol de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ignasi Farreres i Bochaca

Conseller de Treball

(98.219.004)