Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 85/1988, de 28 de març, de concessió de la Medalla i la Placa President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 085/1988

 • Data del document 28/03/1988

 • Data de publicació 22/04/1988

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 981

TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
   Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i 
 la Placa President Macià estableix que la Medalla es donarà 
 a aquelles persones que s'hagin distingit per la dedicació, 
 constància i esperit d'iniciativa en la seva actuació 
 laboral;                          
                               
   Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que 
 la Placa President Macià es donarà a les empreses que 
 s'hagin distingit per les millores i iniciatives de progrés 
 adoptades en l'ordre laboral;                
                               
   Per tot això, vistos els diferents suggeriments al 
 respecte, a proposta del Conseller de Treball i d'acord amb 
 el Consell Executiu,                    
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
                               
   S'atorga la Medalla President Macià a les persones 
 següents:                          
                               
 Cèlia Artiga i Esplugues.
 Antoni Barceló i Corominas.
 Josep Batlle i Delós.
 Salvador Cabré i Puig.
 Víctor Cabús i Llop.
 Miquel Callís i Prat.
 Marià Cameo i Andrés.
 M. Antònia Canals i Tolosa.
 Josep Cantó i Pifarré.
 Marcel Castells i Camins.
 Andreu Cortines i Jaumot.
 Josep Emili Duró i Esterri.
 Josep Espriu i Castelló.
 Albert Farrés i Ramon.
 Pau Fernández i Bordonado.
 Lluís Folch i Camarasa.
 Jordi Galí i Herrera.
 Gabriel García i Obiols.
 Marta Carmona i Obredor.
 Josep Guix i Padrós.
 Antoni Jordà i Puig.
 Francesc Magarolas i Orteu.
 Misericòrdia Marco i Cortina.
 Pau Masó i Fabrega.
 Vicenç Massuet i Grau.
 Octavi Mestre i Farré.
 Pere Rodamilans i Solsona.
 Maria Ros i Gussinyer.
 Maria Serra i Roura.
 Josep Veciana i Aguadé.
 Frederic Virgili i Perramon.
 Mossèn Albert Vives i Mir.
 Martí Xufré i Raguer.
                               
 Article 2                          
                               
   S'atorga la Placa President Macià a les entitats 
 següents:                          
 Armstrong World Industries, SA (Palafrugell).
 Mútua Lleidatana.
 Nacional Motor, SA, Derbi.
 Barcelona, 28 de març de 1988                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Oriol Badia i Tobella                    
 Conseller de Treball