Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 61/1984, de 3 de març, de concessió de la Medalla i la Placa President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 061/1984

 • Data del document 03/03/1984

 • Data de publicació 28/03/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 420

TEXT PUBLICAT

                            
                               
                               
  Atès que el Decret 496/1981 de creació de la Medalla i la
 Placa President Macià estableix que la Medalla es donarà a
 aquelles persones que s'hagin distingit en llur actuació
 laboral, i que en aquest sentit s'han rebut diverses
 peticions d'empreses, comitès d'empresa i associacions;  
                               
  Atès que l'article segon de l'esmentat Decret estableix
 que la Placa President Macià es donarà a les empreses que
 s'hagin distingit per les millores adoptades en l'ordre
 laboral;                          
                               
  Per tot això, a proposta dels Consellers Adjunt a la
 Presidència i de Treball i d'acord amb el Consell Executiu,
                               
  Decreto:                         
                               
  Article primer.- S'atorga la Medalla President Macià als
 següents senyors:                     
  Eduardo Núñez i Escurza.                 
  Albert Figueroa i Mustera.                
  José Parramona i Navarra.                
  Francesc Manresa i Ingresa.               
  Agustí Garcia i Gómez.                  
  Josepa López i Ferrer.                  
  Josep Ma. Comas i Urpí.                 
  Bernat Serdà i Prat.                   
  Francisco Bertran i Carrera.               
  Jesús Piña i Coma.                    
  Teodor Grau i Beató.                   
  Pere Vallribera i Moliné.                
  Àngel Latorre i Ríos.                  
  Arístides Massimón i Martínez.              
  Pere Rovira i Ausás.                   
  Manuel Bravo i González.                 
  Pere Llorens i Lorente.                 
  Com a recompensa per llur esforç personal de mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                           
                               
  Article segon.- És atorgada la Placa President Macià a
 l'empresa:                         
  "Icart, S.A.".                      
  Com a recompensa per la seva actuació dintre del camp de
 les relacions laborals des de la seva fundació.      
                               
 Barcelona, 3 de març de 1984                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència             
                               
 Joan Rigol i Roig                     
 Conseller de Treball