Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 47/1985, de 18 de febrer, pel qual s'atorga la Medalla President Macià a diverses personalitats.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 047/1985

 • Data del document 18/02/1985

 • Data de publicació 08/03/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 519

TEXT PUBLICAT

                            
 Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i la
 Placa "President Macià", estableix que la Medalla es donarà
 a aquelles persones que s'hagin distingit en llur actuació
 laboral, i que  en aquest sentit s'han rebut diverses
 peticions d'empreses, comitès d'empresa i associacions;   
                               
 Atès que l'article segon de l'esmentat Decret estableix que
 la Placa President Macià es donarà a les empreses que
 s'hagin distingit per les millores adoptades en l'ordre
 laboral.                          
                               
 Per tot això, a proposta del Conseller de Treball, senyor
 Oriol Badia, i d'acord amb el Consell Executiu,       
                               
 Decreto:                          
                               
 Article primer.- S'atorga la Medalla "President Macià", als
 següents senyors:                      
 Francesc Andrevi i Pujol.                 
 Josep Botet i Sangra.                   
 Àngel Calafell i Pijoan.                  
 Felicitat Duce i Ripollès.                 
 Ferran Figuerola i Lafuente.                
 Assumpta Martínez i Verdú.                 
 Frederic Sanfeliu i Nogués.                
 José Trobo Remacha.                    
 Albert Vallespinos i Andrés.                
 Francesc Villà i Monsó.                  
                               
 Com a recompensa de llur esforç personal per mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                            
                               
 Barcelona, 18 de febrer de 1985              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Oriol Badia i Tobella                    
 Conseller de Treball