Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 292/2001, de 23 d'octubre, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2001.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 292/2001

  • Data del document 23/10/2001

  • Data de publicació 20/11/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3517

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, estableix que la Medalla s’atorgarà a les persones que s’hagin distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l’article 2 de l’esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s’atorgarà a les empreses i a les entitats que s’hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l’ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest sentit, a proposta del conseller de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Sr. Josep Ainaud de Lasarte.

Sr. Enric Badal i Aicard.

Sr. Ramon Bàlius Juli.

Sr. Josep Maria Bertran i Sumoy.

Sra. Carme Casas Godessart.

Sr. Román Castells i Benosa.

Sr. Emili Caula i Quintanas.

Sr. Antonio Chacón Jiménez.

Sr. Virgili Chimenos i Segarra.

Sr. Santiago Coquard i Sala.

Sr. Frederic de Correa Ruiz.

Sra. Josefa Díaz Galera.

Sr. Lorenzo Díaz-Prieto Cassola.

Sra. Teresa Farré i Iglesias.

Sr. José María Jordán Casaseca.

Sr. Enric Llaudet Ponsa.

Sr. Baldomero Martínez Ribas.

Sr. Alfons Milà i Sagnier.

Sr. Enric Mirambell i Belloc.

Sr. Bartolomé Parera Canals.

Sr. Pau Pomerol i Ferré.

Sr. Francisco Puvill Giménez.

Sr. Josep Rafanell i Alberch.

Sr. Jaume Roca Torras.

Sra. Manuela Rodríguez Lázaro.

Sr. Josep Rosell Laporta.

Sr. Esteve Sala i Cortès.

Sra. Anna Sugrañes Boix.

Sr. Josep Torné i Badia.

Sra. Montserrat Torrent i Serra.

Sr. Josep Verdú i Mateos.

Sra. Maria Vilarrasa i Masó.

Sr. Josep Maria Xicota i Cabré.

Article 2

S’atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA).

Associació Pro Minusvàlids de les Garrigues (APROMI).

Aubert, SA.

Encofrados J. Alsina, SA.

Federació Farmacèutica, SCCL.

Gremi de Serrallers de Catalunya.

Hijos de Pedro Ramon, SA.

Mecánicas Delta, SA (MEDESA).

Viveros Alcanar.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Franco i Sala

Conseller de Treball

(01.290.099)