Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 365/2002, de 24 de desembre, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2002.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

  • Núm. del document 365/2002

  • Data del document 24/12/2002

  • Data de publicació 22/01/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3805

TEXT PUBLICAT

El Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, estableix que la Medalla s’atorgarà a les persones que s’hagin distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva actuació laboral.

L’article 2 del Decret esmentat estableix que la Placa President Macià s’atorgarà a les empreses i a les entitats que s’hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l’ordre laboral.

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest sentit, a proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Senyor Antonio Albà i Romeu.

Senyora Montserrat Argerich i Boixader.

Senyor Pere J. Balsells Jofre.

Senyora Montserrat Baró Sans.

Senyor Manuel Baselga Monte.

Senyor Lluís Bohigas i Vidal.

Senyor Daniel Cabedo i Puy.

Senyora Pilar Canadell i Barbi.

Senyor Gerardo Candales i Villadoniga.

Senyora Roser Capdevila Valls.

Senyor Enric Cerqueda i Gispert.

Senyor Joan M. Compte Guinovart.

Senyora Assumpció Cornellàs Parés.

Senyor Joan Corominas Vila.

Senyor Jordi Cortada Argilés.

Senyor Francisco Estrella Romero.

Senyora Magdalena Ferré i Calderón.

Senyor Francisco Gallardo Morales.

Senyor Ròmul Gavarró i Castelltort.

Senyor Josep Llòria i Sáez.

Senyora Matilde Marcé i Piera.

Senyor Josep Mayoral i García.

Senyor Domènec Morera i Parés.

Senyor José Núñez Jiménez.

Senyor Joaquim Oliva Valls.

Senyor Josep Panadés Bonet.

Senyor Josep Pernau i Riu.

Senyor Mariano Puig Planas.

Senyor Ramón Puigoriol Valls.

Senyora Joaquima Ribot i Puig.

Senyor Josep Sabaté i Ferrús.

Senyor Santiago Santiveri i Margarit.

Senyora Rosa Segura i Pujol.

Senyor Albert Serratosa i Palet.

Senyor Josep Trenchs i Roig.

Senyor Francisco Tristany Alsina.

Senyor Jaume Vallès Santoma.

Senyor Telm Zaragoza i Raig.

Article 2

S’atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Associació de Pares d’Alumnes Subnormals d’Amposta (APASA).

Associació Protectora de Minusvàlids Psíquics de Lleida (ASPROS).

Background MRW.

Fundació Sant Francesc d’Assís.

Icària Iniciatives Socials.

Pastisseria Santa Càndia.

Prous Science, SA.

Barcelona, 24 de desembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

(03.007.077)