Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 229/2003, de 23 de setembre, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2003.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

  • Núm. del document 229/2003

  • Data del document 23/09/2003

  • Data de publicació 10/10/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3985

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, de 18 de desembre, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, modificat pel Decret 10/1991, de 7 de gener, estableix que la Medalla s'atorgarà a les persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest sentit, a proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Senyora Rafaela Barba Vergés.

Senyora Teresa Boix Camps.

Senyor José María Bregante Castellà.

Senyor Agustí Comes Lliberia.

Senyora Francisca Cubero Vicente.

Senyor Antoni Domec Novales.

Senyor Joaquim Escrivà Català.

Senyora Maria Estrany i Gari.

Senyor Antoni Fabregat Fabregat.

Sor Maria Garriga i Corominas.

Senyor Josep Gil i Garcia.

Senyor Fermín Gorría Bergachorena.

Senyor Amadeu Grau i Aresté.

Senyor Josep Maria Izquierdo Moretones.

Senyor Amadeu Miquel i Ballart.

Senyor Pau Miret Huc.

Senyora Marta Nel·lo Alsina.

Senyor Luis del Olmo Marote.

Senyor Bonifaci Olmos Gracia.

Senyor Pere Pardina i Gil.

Senyor Jordi Puig i Recasens.

Senyora Teresa Punti Sants.

Senyor Carles Enric Ramon i Rius.

Senyor Joan Baptista Renart Cava.

Senyor Antoni Renom i Poch.

Senyor Francesc Riera i Bas.

Senyor Josep Maria Rubió i Perramon.

Senyora Montserrat Rutllant Bañeres.

Senyor Jordi Sabaté i Maideu.

Senyora Maria Dolors Sagalés i Murtra.

Senyora Rosalia Segarra i Orobitg.

Senyor Josep Serra Macias.

Senyor Maurici de Sivatte i Algueró.

Senyor Josep Solé Farran.

Senyor Tomàs Solé Tudela.

Senyora Roser Soliguer i Valls.

Senyor Carles Sumarroca Coixet.

Senyor Josep de Calassanç Torrella i Cascante.

Senyor Joaquim Viver i Manresa.

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Associació Pro Minusvàlids de Solsona i comarca (AMISOL)

Cafés el Magnífico, SL.

Cal Cinto de la Remei.

Castellblanch, SA.

Cooperativa Agrícola Sant Isidre del Perelló.

Embotits Salgot, SA.

Giró Clofent, SL.

SCCA L'Olivera, ltd.

Societat Cooperativa d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS)

TECSALSA.

Verge de la Cinta, SCCL.

Vins i Licors Grau.

Barcelona, 23 de setembre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

(03.261.051)