Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 318/1986, de 23 d'octubre, de concessió de la Medalla i la Placa President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 318/1986

 • Data del document 23/10/1986

 • Data de publicació 07/11/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 763

TEXT PUBLICAT

                            
                               
                               
   Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i
 la Placa President Macià estableix que la Medalla es donarà
 a aquelles persones que s'hagin distingit per la dedicació,
 constància i esperit en la seva actuació laboral.     
                               
   Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que
 la Placa President Macià es donarà a les empreses que
 s'hagin distingit per les millors iniciatives de progrés
 adoptades en l'ordre laboral.               
                               
   Per tot això, a la vista dels diferents suggeriments al
 respecte, a proposta del Conseller de Treball i d'acord amb
 el Consell Executiu,                    
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                         
   S'atorga la Medalla President Macià a les persones
 següents:                         
 M. Carme Ardèvol i Ribera                 
 Lluís Badia i Torras                    
 Jeremies Belvis i Liñana                  
 Joan Blanch i Déu                     
 Anton Borràs i Cros                    
 Alfons Cànovas i Lapuente                 
 Francesc Cantarell i Cornet                
 Joan Gaspart i Bonet                    
 Salvador Guàrdia i Bonet                  
 Emili Lluch i Prim                     
 Assumpció Miró i Guiu                   
 Antoni Moncadas i Noguera                 
 Simeó Rabasa i Singla                   
 Vicenç Rovira i Jorba                   
 Ramon Sagalés i Torres                   
 Lluís Sans i Marcet                    
 Josep Tió i Palahí                     
 Jaume Tubert i Callís                   
 com a recompensa pel seu esforç personal de mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                           
                               
 Article 2                         
   S'atorga la Placa President Macià a les  entitats
 següents:                         
 Fundació EMI (Escola de Quadres d'Empresa).        
 Bàscules i Balances Magriñà, SA.              
 Cooperativa Provincial Avícola y Ganadera (COPAGA, S.
 COOP.).                          
 Gorina, SA.                        
 Industrial de Carrocerías, S. Coop. (INDUCAR).       
 com a recompensa per la seva actuació en el camp de les
 relacions laborals des de la seva fundació.        
                               
 Barcelona, 23 d'octubre de 1986              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Oriol Badia i Tobella                   
 Conseller de Treball