Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 11/2005, de 25 de gener, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2004.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball i Indústria

  • Núm. del document 011/2005

  • Data del document 25/01/2005

  • Data de publicació 27/01/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4310

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, de 18 de desembre, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, modificat pel Decret 10/1991, de 7 de gener, estableix que la Medalla s'atorgarà a les persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest sentit, a proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Senyor Josep Arcas i Romeu.

Senyora Montserrat Avilés i Vilà.

Senyora Manuela Violeta Balué i Iserte.

Senyora Núria Casals i Pérez.

Senyor Salvador Clop i Urpi.

Senyora Josefa Domingo i Charles.

Senyor Álvaro García i Trabanca.

Senyor Lluís M. Ginjaume i Vila.

Senyora Àngels Grasses i Mullerachs.

Senyora Angelina Hurios i Calcerrada.

Senyor Pascual Juan i Arnal.

Senyor Doroteo Marco i Alcarria.

Senyor Gabriel Márquez i Tena.

Senyor Feliu Matamala i Teixidor.

Senyora Rafaela Moreno i Cubero.

Senyor Pere Palau i Palomas.

Senyor Claudi Pérez i Aguilar.

Senyor Josep Pifarré i Barqué.

Senyor Josep Maria Pons i Guri.

Senyora Mariona de Puig i Domingo.

Senyora Carme Ramis i Peiró.

Senyora M. Teresa Rodríguez i Garcia.

Senyor Luis Romero i Huertes.

Senyora Adela Subirana i Cantarell.

Senyor Salvador Vilarrasa i Oliveras.

Senyora Maria Rosa Virós i Galtier.

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Associació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp.

Associació de Rehabilitació del Minusvàlid, A.R.E.M.I.

Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la comarca de la Conca de Barberà, APRODISCA.

Casa Tarradellas, SA.

Col·lectiu d'Empresaris del Moble de la Sènia (CEMS).

Col·legi Sant Jordi.

Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils, SCCL.

Cooperativa de la Plana de Vic.

Cooperativa Popular de Fluido Eléctrico de Camprodon, SCCL.

Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya.

IES - SEP La Garrotxa (Institut d'Ensenyament Secundari i Superior d'Ensenyaments Professionals la Garrotxa de la Generalitat de Catalunya).

Barcelona, 25 de gener de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Rañé i Blasco

Conseller de Treball i Indústria

(05.020.081)