Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 373/2006, de 3 d'octubre, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2006.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball i Indústria

  • Núm. del document 373/2006

  • Data del document 03/10/2006

  • Data de publicació 05/10/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4734

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, de 18 de desembre, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, modificat pel Decret 10/1991, de 7 de gener, estableix, en el seu article primer, que la Medalla s'atorgarà a les persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Per tot això, a proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Ascensió Solé Puig.

Oriol Bohigas i Guardiola.

Santiago Dexeus i Trias de Bes.

Oriol Ivern Ibañez.

Teresa Torns i Marí.

Josefa Sánchez García.

Pascual Roca i Riera.

Dolors Porcel i Omar.

Juan Alamillo i Cuesta.

Rafael Pascual i Álvarez.

Cèlia Sabarich i Coll.

Santiago Cruz i Aguilera.

Josep Antoni Selles i Garcia.

Emili Ferrando i Colea.

Manuel Galilea Navalón.

Maria Rosa Garin i Solé.

Ramon Badenes i Gasset.

Felip Verdes Martí.

Misericòrdia Vallès i Freixa.

Rafael Tatay Durán.

Josep Mañé Mañé.

Josep Roig i Pons.

Macià Polo i Verdú.

Carme Tobella i Barés.

Antonio Toré i Povea.

Conxita Torres i Ruiz.

Eduard Puig i Pujol.

Antoni Hostench i Figueras.

Narcís Lagares i Corominas.

Francesc Pastoret i Sau.

Artur Soldevila i Feliu.

Joan Falgàs i Pagès.

Josep Colomer i Trias.

Alfred Molinas i Bellido.

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.

Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya.

Fira de Lleida.

Indulleida, SA.

Federació de Treballadors d'Ensenyament de la UGT.

La Vola, SAL.

Tugues Raïmat, SL.

Empresa CLIMESA.

Autocars HIFE, SA.

Barcelona, 3 d'octubre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Valls i Riera

Conseller de Treball i Indústria

(06.272.068)