Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 412/2011, de 29 de novembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2011.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document 412/2011

  • Data del document 29/11/2011

  • Data de publicació 02/12/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6018

TEXT PUBLICAT

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, va regular els guardons Medalla al treball i Placa al Treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

L'article 3 del Decret esmentat, estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià, a aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball; per la seva banda, la Placa al treball President Macià té com a destinataris les empreses o organitzacions, que hagin destacat en alguna de les categories de Seguretat i salut en el treball; Igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; Responsabilitat social empresarial; Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

La Resolució EMO/2380/2011, de 30 de setembre, va obrir la convocatòria per a l'any 2011 dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià.

Vista la proposta efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i la Placa al treball President Macià 2011, nomenat mitjançant Resolució EMO/2632/2011, de 27 d'octubre;

Atès que l'article 32.c) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d'honors i distincions adoptaran la forma de Decret;

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Ocupació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atorgar la Medalla al Treball President Macià 2011 a les persones següents:

Rosa Galcerán Vilanova.

Simón Rosado Sánchez.

Francisco Giménez Bautista.

Andreu Llargués Claverol.

Jordi Gallardo Ballart.

Joan Pujals Vallhonrat.

Josep Riera Porta.

Manuel Cruz Aguilar.

Claudio Biern Boyd.

Ernest Plana Larrousse.

Francesc Farràs Grau.

Marcel Montoy Cuito.

Andreu Rodríguez Figuerola.

Enric Renau Permanyer.

Josep Pont Amenós.

Carles Navales i Turmos.

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2011 a les entitats següents:

a) En la categoria de seguretat i salut en el treball:

Junta constructora del Temple Sagrada Família.

b) En la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar:

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID).

c) En la categoria de responsabilitat social empresarial:

Vidreres Llet, SL.

Noguera Piñol concessionari BMW i Mini.

JUBUS (Industrias Juan Busquets).

d) En la categoria de foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat:

Pastes Sanmartí, SL.

Grup Ferrer Perits Industrials ‘59.

Circutor.

Barcelona, 29 de novembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

F. Xavier Mena

Conseller d'Empresa i Ocupació

(11.333.009)