Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 231/2013, de 8 d’octubre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2013.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document 231/2013

  • Data del document 08/10/2013

  • Data de publicació 10/10/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6477

TEXT PUBLICAT

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, va regular els guardons Medalla al treball i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit del treball.

L’article 3 del Decret esmentat estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. Per la seva banda, la Placa al treball President Macià té com a destinatàries les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

La Resolució EMO/1215/2013, de 21 de maig, va obrir la convocatòria per a l’any 2013 dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià.

Vista la proposta efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2013, nomenat per la Resolució EMO/1771/2013, de 31 de juliol;

Atès que l’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d’honors i distincions adoptaran la forma de Decret;

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2013 a les persones següents:

Sr. Narciso Amigó de Bonet i Sans

Sr. Ignacio Estévez Rodríguez

Sr. Manuel García Escobar (Manolo Escobar)

Sra. Rosa M. Fabián i Martínez

Sr. Antoni Fitó i Morató

Sra. Rosa Oriol Porta

Sr. Manel Vila Roura

Sr. Manel Faus i Pujol

Sr. Ramon Aymerich i Santandreu

Sr. Fulgenci Cerón i Palau

Sra. Teresa Ferré Porres


Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2013 a les entitats següents:

Gates PT Spain, SA, en la categoria de seguretat i salut en el treball.

Fundació Pare Manel, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en la categoria de responsabilitat social empresarial.

Plàstics Castellà, en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.


Barcelona, 8 d’octubre de 2013


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació