Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 117/1991, de 7 de maig, de concessió de la Medalla i la Placa President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 117/1991

 • Data del document 07/05/1991

 • Data de publicació 05/06/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1451

TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
                               
   Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 
 10/1991, de 7 de gener, de creació de la Medalla i la Placa 
 President Macià, estableix que la Medalla es donarà a 
 aquelles persones que s'hagin distingit per la dedicació, 
 constància i esperit d'iniciativa en la seva actuació 
 laboral;                          
                               
   Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que 
 la Placa President Macià es donarà a les empreses que 
 s'hagin distingit per les millores i iniciatives de progrés 
 adoptades en l'ordre laboral;                
                               
   Per tot això, vistos els diferents suggeriments al 
 respecte, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb 
 el Govern,                         
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   S'atorga la Medalla President Macià a les persones 
 següents:                          
 Sr. Pere Acarín i Sala                   
 Sr. Joaquim Agut i García                  
 Sra. Isabel Arqué i Gironès                 
 Sr. Josep Artigas i Ojeda                  
 Sra. Francina Boris i Codina                
 Sr. Francesc d'Assís Bou i Riera              
 Sr. Josep Maria Brull i Martines              
 Sr. Enric Callís i Cabré                  
 Sr. Marcel Camps i Bellonch                 
 Sr. Joan Clapers i Soler                  
 Sr. Dolors Condom i Gratacós                
 Sr. Jordi Cugat i Piera                   
 Sr. Isidre Delom i Llovera                 
 Sr. Antoni Folcrà i Folcrà                 
 Sra. Marina Grau i Augé                   
 Sr. Ramon Guasch i Izaguirre                
 Sr. Josep Maria Jou i Perarnau               
 Sr. Jaume Mestre i Cardona                 
 Sr. Francesc Mestres i Prats                
 Sr. Josep Maria Minguella i Piñol              
 Sr. Rafael Muñoz i Molina                  
 Sr. Benet Oliver-Rodés i Clapés               
 Sr. Josep Palau i Francàs                  
 Sr. Pere Pardo i Rustey                   
 Sr. Joaquim Plaza i Montero                 
 Sr. Antoni Pueyo i Martí                  
 Sra. Josepa Reimundi i Florensa               
 Sra. Montserrat Roca i Perich                
 Sr. Josep Manuel Salillas i García             
 Sr. Antoni Sitges i Creus                  
 Sr. Eduard Soler i Font                   
 Sra. Isabel de P. Trabal i Tallada             
 Sr. Daniel Triquell i Muntañola               
 Sr. Miquel Vendrell i Fonoll                
 Sr. Joan Vidal i Gironella                 
 Sr. Ramon Vilaró i Sandiumenge               
 Sr. Martí Xena i Casas                   
                               
 Article 2                          
   S'atorga la Placa President Macià a l'entitat següent: 
   Coordinadora de Tallers per a Minusvàlids Psíquics de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 7 de maig de 1991                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball