Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 111/1982, de 29 d'abril, de concessió de la Medalla President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 111/1982

 • Data del document 29/04/1982

 • Data de publicació 19/05/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 224

TEXT PUBLICAT

                            
 Atès que el Decret 496/1981 de creació de la Medalla i la
 Placa President Macià estableix que la Medalla es donarà a
 aquelles persones que s'hagin distingit en llur actuació
 laboral, i en aquest sentit s'han rebut diverses peticions
 d'empreses, Comitès d'empresa i associacions;        
                               
 Atès que la Disposició Transitòria de l'esmentat Decret
 disposa que aquelles persones que a partir del 10 de maig de
 1938 haguessin  estat premiades amb les condecoracions
 d'igual denominació que les ara creades i no l'haguessin
 rebuda materialment, tindran dret a rebre les actuals;   
                               
 Per tot això, a proposta dels Consellers Adjunt  a la
 Presidència i de Treball i d'acord amb el Consell Executiu, 
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic.- S'atorga la Medalla President Macià als
 següents senyors:                      
 Joan Balaciart i Albiol, Polió Buxó i  Izaguirre, Joan
 Cuadras i Brunet, Antoni Cumella i Pau, Climent Estaún i
 Cebollero, Geroni Guillén i Peña, Arnau Izard i Llonch,
 Josep Obis i Gascon, Josep Maria Vélez i Cantarell i Jacint
 Fuster i Martí, el darrer a títol pòstum.          
 Com a recompensa per llur esforç personal  a mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                            
                               
 Barcelona, 29 d'abril de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
 Joan Rigol i Roig                      
 Conseller de Treball