Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 140/1993, de 20 d'abril, de proposta de concessió de les medalles i plaques President Macià 1993.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 140/1993

 • Data del document 20/04/1993

 • Data de publicació 26/05/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1750

TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
 Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, 
 de creació de la medalla i de la placa President Macià, 
 estableix que la medalla s'atorgarà a aquelles persones que 
 s'hagin  distingit per la dedicació, la constància i 
 l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;     
                               
  Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la 
 placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les 
 entitats que s'hagin distingit per les millores i les 
 iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;    
                               
  Per tot això, vistos els diversos suggeriments, a proposta 
 del conseller de Treball i d'acord amb el Govern,      
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  S'atorga la medalla President Macià a les  persones 
 següents:                          
 Sr. Ignasi Aragó i Mitjans.
 Sr. Josep Armengol i Gall.
 Sr. Josep M. Aromir i Quiñones.
 Sr. Ignasi Bonnin i Valls.
 Sr. Carmelo M. Cabré i Rabadà.
 Sr. Antonio Cadarso i Vilumbrales.
 Sra. Maria dels Àngels Camp i Sanz.
 Sr. Lluís Cantarell i Cornet.
 Sr. Enrico Cevenini i Stanzani.
 Sr. Josep Claramunt i Traveset.
 Sr. Josep Cutillas i Tomás.
 Sr. Justo Domínguez de la Fuente.
 Sra. Maria del Tura Feixas i Capdevila.
 Sr. Miguel Gargallo i Lázaro.
 Sr. Lluís Gàzquez i Fàbregas.
 Sr. Francisco Martínez i García.
 Sr. Lluís Martínez i Pardo.
 Sr. Felip Masó i Ferragut.
 Sra. Elena Mateu i Sangés.
 Sr. Ramón Miquel i Ballart.
 Sr. Cèsar Molins i Caballé.
 Sr. Santiago Morera i García.
 Sra. Carme Nieto i Nieto.
 Sr. Francesc Noguera i Romeu.
 Sr. Jesús Pallarés i Bach.
 Sr. Bonaventura Perpinyà i Pallejà.
 Sr. José Manuel Piniés i Ametlló.
 Sr. Ramón Puértolas i Palomé.
 Sr. Carles Puig i Vilanova.
 Sra. Teresa Riera i Canela.
 Sra. Margarida Riera i Puig.
 Gà. Josep Solà i Torner.
 Sra. Emília Solé i Estalella.
 Sr. Salvador Vaquer i Sadurní.
 Sr. Narcís Virolés i Aymerich.
                               
 Article 2                          
  S'atorga la placa President Macià a les entitats següents: 
 Cooperativa ABACUS, S. Coop. C.L.
 Cooperativa Industrial de Promoció Obrera (CIPO).
 Impremta i Editorial Altés, S.L.
                               
 Barcelona, 20 d'abril de 1993                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball