Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 117/1994, de 3 de maig, de concessió de les medalles i plaques President Macià 1994. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1908, pàg. 3960, de 13.6.1994).

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 117/1994

 • Data del document 03/05/1994

 • Data de publicació 01/06/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1903

TEXT PUBLICAT

 NOTA. En aquest text s'han introduït les           
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
  Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, 
 de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, 
 estableix que la Medalla s'atorgarà a aquelles persones que 
 s'hagin  distingit per la dedicació, la constància i 
 l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;     
                               
  Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la 
 Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les 
 entitats que s'hagin distingit per les millores i les 
 iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;    
                               
  Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest 
 respecte, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb 
 el Govern,                         
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  S'atorga  la Medalla President Macià a les persones 
 següents:                          
 Sr. Agustí Abad i Ros                    
 Sr. Josep Alsina i Bagué                  
 Sr. Josep Àlvarez i Torras                 
 Sra. Clotilde Artal i Piquer                
 Sr. Jordi Bachs i Pujol                   
 Sr. Antoni Cantano i Palma                 
 Sr. Pere Carbonell i Fita                  
 Sr. Joan Casals i Noguera                  
 Sra. Ramona Coll i Padrós                  
 Sr. Àngel Comalada i Negre                 
 Sr. Vicenç Esteve i Albert                 
 Sra. Maria Cinta Francolí i Pérez              
 Sr. Josep Freixes i Flix                  
 Sr. Joan Baptista Galí i Barba               
 Sr. Roc Gelonch i Rubio                   
 Sr. Joan Giner i Cañizares                 
 Sr. Joan Granés i Deulofeu                 
 Sr. Antoni Guitart i Pont                  
 Sr. Miquel Juhera i Cals                  
 Sr. Josep Maria Mas i Solench                
 Sra. Maria Lluïsa Oller i Barbany              
 Sr. Francesc Pagès i Morera                 
 Sr. Maurici Perramon i Font                 
 Sra. Assumpció Peyra i Ameller               
 Sr. Francesc Prandi i Farràs                
 Sr. Eduard Prats i Mumbardo                 
 Sr. Lluís Sala i Roca                    
 Sr. Andrés San Gil Vallejo                 
 Sr. Fèlix Sellarès i Pros                  
 Sr. Josep Solans i Serra                  
 Sr. Antoni Subias i Fages                  
 Sr. Xavier Subias i Fages                  
 Sr. Francesc Tosquelles i Llauradó             
 Sr. Francesc Ventura i Siqués                
                               
 Article 2                          
  S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents: 
  Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut 
 Femenina (ACISJF).
  Cristalleries  de Mataró, Societat Cooperativa Obrera 
 Catalana Limitada.
  Escola de la Fundació d'Indústries Gràfiques de Barcelona. 
  Fundació Engrunes.
  Zanini, SA.
                               
 Barcelona, 3 de maig de 1994                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball