Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 336/2000, de 7 de juliol, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2000.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 336/2000

  • Data del document 07/07/2000

  • Data de publicació 30/10/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3255

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, estableix que la Medalla s’atorgarà a aquelles persones que s’hagin distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l’article 2 de l’esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s’atorgarà a les empreses i a les entitats que s’hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l’ordre laboral;

Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest sentit, a proposta del conseller de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Sr. Josep Bernis i Vilagut.

Sr. Enric Duran i Porres.

Sr. Ramon Farran i Greoles.

Sr. Josep Maria Farré i Joli.

Sr. Ramon Farré Safont.

Sr. Jaume Farré i Solé.

Sr. Joan Feixas Gabarró.

Sr. Cruz Maria Ferrer Muruzábal.

Sr. Josep Maria Font i Boladeras.

Sr. Enric Francés i Deulofeu.

Sr. Isidre Fusté i Carré.

Sr. Ramon Galitó i Cava.

Sra. Roser Garrofé i Morreres.

Sr. Josep Maria Ginés i Pous.

Sr. Antoni Jiménez Rubia.

Sra. Josi Llorens i Martí.

Sra. Dolors Loperena i Abelló.

Sr. Magí Miró i Urpí.

Sr. Joan Mora i Soler.

Sr. Miquel Muntané i Muixench.

Sr. Joan Oró i Florensa.

Sr. Faustino Pérez i Oliver.

Sra. Irene Pérez Sáiz.

Sr. Jaume Permanyer i Bacardit.

Sr. Alfons Porta i Vilalta.

Sra. Josefina Rossell i Martínez.

Sr. Daniel Sánchez Simón.

Sr. Octavi Sardà i Palau.

Sr. Enric Serra i Güell.

Sra. Neus Silvestre Sánchez.

Sr. Roser Solà i Montserrat.

Sr. Àngel Soto i Belvís.

Sr. Mateu Torrent i Molleví.

Sra. Maria del Carme Torres i Graell.

Sr. Josep Ventosa i Palanca.

Sr. Ramon Vilanova i Olives.

Sr. Manuel Xifra i Boada.

Sr. Jacint Xuclà i Pascual.

Article 2

S’atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Associació Alba d’Atenció al Disminuït.

Grup Alzamora.

Pastisseries Mauri, SA.

SAS Prefabricados de Hormigón, SA.

Vda. de W. Vila, SA.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Franco i Sala

Conseller de Treball

(00.272.114)