Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 1/1980, de 8 de maig, estructurant el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 001/1980

 • Data del document 08/05/1980

 • Data de publicació 09/05/1980

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 61

Afectacions
Afectacions passives (10)
29/05/1980 - 27/10/1981
TEXT PUBLICAT

 Atès que la composició del Consell Executiu proposada pel  
 candidat elegit per a la Presidència de la Generalitat va  
 ésser aprovada juntament amb el programa de govern en la  
 sessió del Parlament de Catalunya el dia 24 d'abril de 1980,
 tal com estableix la disposició transitòria cinquena,    
 apartat tres, de l'Estatut de Catalunya,          
                               
 Decreto:                          
                               
 El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya estarà  
 integrat per les següents Conselleries:           
 1.- Conselleria Adjunta a la Presidència.          
 2.- Conselleria de Governació.               
 3.- Conselleria de Justícia.                
 4.- Conselleria d'Indústria i Energia.           
 5.- Conselleria d'Ensenyament.               
 6.- Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació (1).  
 7.- Conselleria d'Economia i Finances.           
 8.- Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques. 
 9.- Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.       
 10.- Conselleria de Comerç i Turisme.            
 11.- Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.     
 12.- Conselleria de Treball.                
                               
 Barcelona, 8 de maig de 1980.                
                               
 JORDI PUJOL                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 (1) En suprimir-se per Decret de 5 de juliol de 1982 la   
 Direcció General de Mitjans de Comunicació, aquesta     
 Conselleria passà a denominar-se Conselleria de Cultura.