Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 330/2016, de 20 de desembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2016.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document 330/2016

  • Data del document 20/12/2016

  • Data de publicació 21/12/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7271

TEXT PUBLICAT

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, regula els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

L'article 3.1 del Decret 147/2008, de 22 de juliol, estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. L'apartat 3.2 estableix com a destinatàries de la Placa al treball President Macià les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

Vista la Resolució, TSF/1795/2016, de 14 de juliol, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià;

Vista la proposta de data 9 de novembre efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2016, nomenat per la Resolució TSF/2221/2016, de 19 de setembre.

D'acord amb el que disposa l'article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, que estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d'honors i distincions han d'adoptar la forma de Decret;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto: 

 

Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2016 a les persones següents:

Sr. Alfons Labrador Tamés

Sr. Antonio Victoriano Molina Cofrade

Sra. Casilda Gómez de la Peña

Sr. Eusebi Cima i Mollet

Sr. Felipe Barrera Ordoñez

Sr. Jacinto Romaní Serra

Sr. Joan Santaulària i Segura

Sr. Joan Turull i Estatuet

Sr. Josep Vidal Forcada

Sra. Lourdes Beneria Farré

Sra. Montserrat Padilla Merino

Sr. Pere Albà Cucurella

Sr. Tomàs Palos Redondo 

Sr. Vicenç Navarro Serra

Sr. Vicenç Paituvi Pera

 

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2016 a les entitats següents:

-Destil·leries Bosch SL, en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial.

-Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL, en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial.

-mOntanyanes. Estratègies creatives per a la dinamització local, SLL, en la categoria Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

-Cooperativa Promotora de mitjans audiovisuals "Drac Màgic", en la categoria d'Igualtat d'Oportunitats i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies