Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

EDICTE de 13 de setembre de 2017, pel qual se sotmeten a informació pública el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i l'informe de sostenibilitat ambiental.

Dades bàsiques
  • Rang del document Edicte

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Data del document 13/09/2017

  • Data de publicació 15/09/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7455

TEXT PUBLICAT

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està tramitant l'elaboració del Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Amb la finalitat de donar participació a la ciutadania en el procés d'elaboració del projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Així mateix, en compliment de l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, se sotmet a informació pública l'informe de sostenibilitat ambiental del Programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Durant el termini de 45 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es pot examinar el Projecte de decret esmentat, l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del Programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, les memòries i els informes emesos, i formular-hi les observacions, els suggeriments o les al·legacions que es considerin oportunes.

Els documents esmentats es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, http://agricultura.gencat.cat/informaciopublica , i a les oficines del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a Lleida i a Barcelona (c. del Camp de Mart, 35, 25004 Lleida; Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona); als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Barcelona (av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona); Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); Lleida (c. del Camp de Mart, 35, 25004 Lleida); Tarragona (av. Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona); les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, núm. 1, 43500 Tortosa) i la Catalunya Central (c. de la Llotja, s/n, 1a. planta (recinte Firal del Sucre, 1a. planta, 08500 Vic).

 

Barcelona, 13 de setembre de 2017

 

David Mascort Subirana

Secretari general