Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre AAR/421/2009, de 21 de setembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre (DOGC núm. 5475, pàg. 73087, d'1.10.2009).

Dades bàsiques
  • Rang del document Correcció d'errades

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Data del document 21/09/2009

  • Data de publicació 15/10/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5484

TEXT PUBLICAT

Havent observat una errada al text de l'esmentada Ordre, tramesa al DOGC i publicada al núm. 5475, pàg. 73087, d'1.10.2009, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 73087, a l'article 5.1, on diu:

..Clementina fernandina i Clemenules (Clementina de Nules).,

ha de dir:

..Clementina hernandina i Clemenules (Clementina de Nules)..

Barcelona, 9 d'octubre de 2009

Xavier Castella i Casas

Secretari general

(09.281.030)