Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Seguretat a les xarxes
 
Dimecres, 12 de setembre de 2018

Seguretat a les xarxes


Al BOE núm. 218, de 8/09/2018 s’ha publicat el Reial Decret Llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació.

L’objecte d’aquest Reial Decret Llei és transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió, per assegurar-ne la fiabilitat i seguretat necessaris per al desenvolupament normal de les activitats econòmiques i socials. Això es vol aconseguir a través de l’aplicació de mesures transversals per millorar la protecció davant les amenaces i facilitar la coordinació tant en l’entorn nacional com en l’internacional, especialment dins de la Unió Europea. Les mesures que es preveuen són, entre altres, regular la seguretat de les xarxes i sistemes d'informació utilitzats per a la provisió dels serveis essencials i dels serveis digitals, i establir un sistema de notificació d’incidents.