Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Protecció de Dades personals i ...
 
Dilluns, 10 de desembre de 2018

Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals


Al BOE núm. 294, de 6/12/2018 s’ha publicat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’objecte d’aquesta Llei Orgànica és garantir la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals, adaptant l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i completar les seves disposicions.