Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Reconeixement mutu de les ...
 
Dijous, 29 de novembre de 2018

Reconeixement mutu de les resolucions d'embargament i decomís


Al DOUE núm. L 303/1, de 28/11/2018 s’ha publicat el Reglament (UE) 2018/1805 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, sobre el reconeixement mutu de les resolucions d'embargament i decomís.

L’objecte d’aquest Reglament és establir les normes en virtut de les quals un Estat membre reconeix i executa en el seu territori resolucions d’embargament i resolucions de decomís dictades per un altre Estat membre en el marc d’un procediment en matèria penal, amb l’obligació de respectar els drets fonamentals i els principis jurídics establerts en l’art. 6 del TUE, vetllant pels principis de necessitat i proporcionalitat.

Aquest Reglament no s’aplicarà a les resolucions d’embargament i les resolucions de decomís dictades en el marc de procediments en matèria civil o administrativa.