Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Tipus de gravamen aplicable a ...
 
Divendres, 16 de novembre de 2018

Tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària


 

Al DOGC núm. 7748, de 15/11/2018 s’ha publicat el DECRET LLEI 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària. 

L’objecte d’aquesta Llei és suprimir els tipus reduïts previstos a les lletres a) i d) de l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, ja que actualment el contribuent és l’entitat prestatària, i no els diferents col·lectius subjectes als tipus reduïts previstos a la Llei esmentada, de manera que els documents que formalitzen l'atorgament de préstecs amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general de gravamen –quota gradual, actes jurídics documentats- de l'1,5 per 100.