Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Novetats introduïdes al Portal ...
 
Dimarts, 17 d'abril de 2018

Novetats introduïdes al Portal Jurídic de Catalunya i al Portal del DOGC


-PDF de les versions consolidades del Portal Jurídic de Catalunya
Està disponible la versió en PDF/A de les versions consolidades de les normes del PJC.  Al clicar sobre l’enllaç de PDF,  el sistema generarà el PDF/A de la versió seleccionada prèviament.

-Maximitzar i descarregar índex de les normes del Portal Jurídic de Catalunya
Els índexs disponibles de les versions consolidades de les normes publicades al Portal Jurídic de Catalunya es poden maximitzar. El sistema mostrarà en una finestra emergent tots els punts de l’índex desplegats per defecte. A la barra superior de la finestra emergent es mostrarà l’opció de descarregar índex en format PDF, plegar, desplegar índex o minimitzar-lo.

-Exportació dels resultats de les cerques dels Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya
Tant al Portal del DOGC, com al Portal Jurídic de Catalunya, des de la pàgina de resultats de la cerca es mostraran dos enllaços que permetran descarregar els resultats en llistat en format CSV o XLS, sempre que la llista de resultats retorni menys de 2000 registres.

-Correccions d’errades

-Correccions d’errades i Disposicions que corregeix
Tant al Portal del DOGC com al Portal Jurídic de Catalunya, es visualitzarà un nou component a la  fitxa dels documents anomenat “Correccions d’errades” on es llistaran totes les correccions d’errades associades a aquell document. Des de la fitxa del document correcció d’errades es mostrarà el component “Disposicions que corregeix” que permetrà retornar al document corregit.

imatge1

 

 

 

 imatge2 

 

 

-Text publicat corregit
Al Portal del DOGC en català, les disposicions normatives publicades amb posterioritat a l’any 2013, mostraran el component “Text publicat corregit” que redirigirà a la versió corregida, sense valor oficial, publicada al Portal Jurídic de Catalunya.

 imatge3