Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Prestació per al manteniment de ...
 
Dijous, 22 de novembre de 2018

Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius


Al DOGC núm. 7753 de 22/11/2018 s’ha publicat el Decret Llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

L’objecte d’aquest Decret Llei és, garantir que totes les persones que ja eren beneficiàries puguin continuar percebent la prestació que preveu l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, amb efectes de l'1 de gener de 2018, és a dir, les persones que no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.