Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Dret de Catalunya  > Doctrina d'òrgans consultius
 

Directe a

Altres dictàmens i informes
Llibreria en línia

Cerca de normativa

[ ?
La cerca reconeix rang, número de disposició, dates, etc. Accepta els operadors: AND, OR, NOT i " ".
Per exemple:
Llei 10/2010
Llei d'urbanisme
política AND industrial
infraestructures NOT residus
"Centre d'Estudis d'Opinió"
"serveis en el mercat interior"
]
 
Cerca només al títol
Àmbit
S'ha d'informar alguna paraula en el text
El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació que en faciliten la consulta.

Consell de Garanties Estatutàries

Institució que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució. També identifica, abans de la presentació d’un recurs, els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern de Catalunya o l’autonomia local.

 

Comissió Jurídica Assessora

Òrgan que vetlla per la legalitat de l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. Mitjançant l’exercici de la funció consultiva, contribueix a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans.

 

Últims dictàmens incorporats