Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Dret de Catalunya  > Doctrina d'òrgans consultius
 

Directe a

Altres dictàmens i informes
Llibreria en línia

Doctrina d'òrgans consultius

Òrgan consultiu

Supòsits de dictamen
Paraula/es del títol [ ?
Operadors disponibles: AND, OR, NOT i " ".
]
Paraula/es del text [ ?
Operadors disponibles: AND, OR, NOT i " ".
]
Núm. dictamen [ ?
CGE: xx/yyyy 20/2010 CJA: xx/yyyy 98/1987 CC:  xxx       195
]
Data
Ponents

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora
Administració consultant
Conceptes jurídics

S"ha d"informar com a mínim un camp del formulari
Alguns dels camps informats no són correctes
El format de l"any no és correcte o no està comprés entre 1977 y l"ny actual
Falta completar la/es data/es

Consell de Garanties Estatutàries

Institució que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució. També identifica, abans de la presentació d’un recurs, els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern de Catalunya o l’autonomia local.

 

Comissió Jurídica Assessora

Òrgan que vetlla per la legalitat de l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. Mitjançant l’exercici de la funció consultiva, contribueix a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans.

 

Últims dictàmens incorporats