Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > PMF i altres recursos  > Preguntes més freqüents
 

Preguntes més freqüents

Quins continguts trobaré al Portal? Què és un text consolidat? Com puc ser usuari/ària registrat/ada del Portal? En aquest apartat trobareu resposta a aquestes i altres preguntes.


Continguts del Portal

Quins continguts trobaré al Portal Jurídic de Catalunya?

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix normes vigents a Catalunya agrupades en tres àmbits, Catalunya, Estat i Unió Europea. S’hi pot consultar la versió oficial publicada al diari o butlletí oficial corresponent i la seva versió consolidada.

De l’àmbit Catalunya, s’ofereixen totes les normes publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: lleis, decrets legislatius, decrets llei, decrets i ordres, llevat dels que fan referència a càrrecs i personal, així com altres normes amb rang reglamentari com poden ser les instruccions d’autoritats independents creades per mandat de l’Estatut d’autonomia, com ara l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o el Consell Català de l’Audiovisual, entre altres.

En consultar les normes de Catalunya, es pot accedir a altres documents relacionats com són els projectes o proposicions, en el cas de les lleis, i també els dictàmens de la Comissió parlamentària, del Consell de Garanties Estatutàries, del Consell Consultiu i de la Comissió Jurídica Assessora.
També es pot consultar al Portal jurídic una selecció de normativa estatal consolidada en català, elaborada pel servei LexCat del Departament de Justícia, i un selecció de normativa comunitària.


Què és el text consolidat d'una disposició?

El text consolidat d’una disposició és aquell que inclou totes les modificacions que ha sofert una norma fins a una data determinada. El text consolidat no sempre és igual al text vigent. Per saber si el text consolidat que estem consultant és el vigent, ens hem d’assegurar que incorpora totes les modificacions que hagin estat publicades al diari o butlletí oficial corresponent i que hagin entrat en vigor fins a la data que la consultem. És per aquest motiu que el Portal Jurídic de Catalunya ofereix les versions consolidades per períodes de vigència que es poden consultar a través d’un desplegable que n’indica el període de vigència en cada cas.


Els textos consolidats tenen caràcter oficial?

Les úniques versions de les normes que tenen validesa oficial són les publicades als diaris oficials, per tant, les versions consolidades que es poden consultar al Portal Jurídic de Catalunya únicament pretenen facilitar l’accés a la normativa vigent i el seu coneixement però, en cap cas, tenen el caràcter oficial que tenen els textos publicats al diari oficial.


Quines diferències hi ha entre el “text publicat“ i el “text consolidat“ d'una norma?

En el Portal Jurídic de Catalunya, el “text publicat” d’una norma és aquell que es va publicar al diari o butlletí oficial, que s’ofereix tant en versió PDF (versió oficial a partir de certes dates, depenent dels diari o butlletí oficial) o HTML, si n’hi ha, amb la finalitat de facilitar-ne la consulta, la qual incorpora, quan n’hi ha hagut, les correccions d’errades que han estat publicades en el diari oficial.
En canvi, el text consolidat d’una norma és la versió publicada en el diari oficial incorporant-hi totes les afectacions (modificacions, derogacions, etc.) que hagi patit amb posterioritat a la publicació.


Què són les afectacions actives i passives d'una norma?

Les afectacions actives d’una norma són les modificacions que preveu sobre una altra norma quan, per exemple, en modifica algun article. La norma modificada rep aquestes modificacions com a afectacions passives.

Les afectacions poden ser de modificació (donant nova redacció a un article, afegint un nou precepte), però també de derogació o de refosa amb una altra norma. També es parla d’afectacions passives d’un norma quan aquesta és anul·lada o suspesa en la seva totalitat o en part per un tribunal.

Tot i que no suposen un modificació en sentit estricte, també es contemplen com afectacions altres tipus de relacions entre les normes com ara les de desplegament normatiu.

Al Portal Jurídic de Catalunya, cada versió consolidada incorpora tant les afectacions actives com passives generals de la norma (quan la norma ha estat derogada en la seva totalitat, refosa amb una altra norma, desplegada per altres normes), com les particulars de cada precepte, que s’incorporen al text i s’indiquen en una nota.

Per a altres termes usats al Portal Jurídic, podeu consultar el Glossari del Portal.


Puc consultar el text d’una norma que estava vigent fa uns anys?

Sí, en el cas de les normes publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan accediu al text de la norma, podreu seleccionar la versió que era vigent en el període que escolliu a través d’un desplegable (situat a la part superior del document) que us indicarà les diferents versions que han existit.

Per a les normes estatals, el Portal Jurídic només ofereix la versió consolidada vigent.


Amb quina freqüència s’actualitzen els continguts del Portal Jurídic de Catalunya?

Les versions consolidades de les normes que ofereix el Portal Jurídic, s’actualitzen en el termini d’un a cinc dies com a mitjana, sempre en funció de la complexitat de les modificacions.


Es poden trobar sentències al Portal Jurídic de Catalunya?

El PJC no ofereix una opció per cercar sentències. Amb tot, en els textos consolidats de les normes amb rang legal i reglamentari de Catalunya, sí que s’ofereix l’accés a les sentències dictades en relació a aquestes disposicions. Concretament, a les sentències del Tribunal Constitucional publicades al BOE i, amb la col·laboració del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem.


Puc consultar al Portal Jurídic de Catalunya els projectes i proposicions de llei i els dictàmens previs a l'aprovació de les normes?

Sí, en el cas de les normes publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan accediu al text d’una norma, a la part superior dreta trobareu l’apartat Relació cronològica on podreu consultar tant el projecte o la proposició de llei, en el cas de les normes amb rang de llei, com els dictàmens corresponents del Consell de Garanties Estatutàries, el Consell Consultiu o la Comissió Jurídica Assessora.

També, en el cas dels dictàmens, el Portal Jurídic ofereix un cercador específic per a aquests documents a l’apartat Dret de Catalunya > Doctrina d'òrgans consultius.

Per consultar els dictàmens d’aquests òrgans no inclosos al Portal Jurídic (per exemple, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat o un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora sobre un procediment de responsabilitat patrimonial de l’Administració), accediu al llocs web d’aquests organismes:

Consell de Garanties Estatutàries
Consell Consultiu
Comissió Jurídica Assessora

Pel que fa als projectes de llei, la versió que s’ofereix correspon al text presentat inicialment pel Govern al Parlament de Catalunya. Quan una norma, però, ha estat dictaminada pel Consell de Garanties Estatutàries o Consell Consultiu, a l’apartat Projecte de llei, trobareu el text sobre el qual s’ha emès el dictamen, és a dir el text del Dictamen de la Comissió corresponent del Parlament.
Tota la tramitació parlamentària es pot consultar al web del Parlament de Catalunya.


Pel que fa a les lleis de l’Estat, que trobaré al Portal Jurídic de Catalunya?

El Portal Jurídic conté una selecció de normes estatals, majoritàriament amb rang de llei, consolidades en català. Per a cada norma, podreu consultar la versió publicada, ja sigui al BOE o al Suplement en llengua catalana del DOE i la versió consolidada vigent en català.

Podeu localitzar les normes de l’Estat mitjançant el cercador del Portal Jurídic o bé ordenades temàticament a l’apartat Dret estatal.

 

Cercador del Portal

Com funciona el cercador de normativa?

Per cercar normativa disposeu de la cerca simple, que apareix a la pàgina principal del Portal Jurídic de Catalunya i la cerca avançada.
A la cerca simple, el sistema reconeix si hi heu escrit un tipus de document (llei, decret, etc.), un número de disposició (10/2010) o una data (20/10/2009 o 20.10.2009). El Portal Jurídic cercarà aquestes informacions i les paraules que introduïu a tots els camps de la base de dades donant més rellevància als documents que les continguin com a metadades i us presentarà una llista amb el resultat de la cerca. Clicant sobre el títol de la norma escollida, accedireu al seu text.

Si voleu afinar la vostra cerca, podeu utilitzar la cerca avançada. Aquí disposeu de diferents camps de cerca com ara paraula/es del títol i el text, el rang, la data del document o de publicació, l’organisme emissor i les matèries. Aquest cercador també us permet excloure les disposicions no vigents. El camp de cerca per text busca a tots els camps de la base de dades donant més rellevància als documents que continguin els paraules, dates o nombres com a metadades. Com a resultat, el cercador us presentarà una llista de normes i clicant sobre el títol de la norma escollida, accedireu al seu text.

 La cerca avançada permet combinar la potència de la cerca simple amb la limitació dels altres camps disponibles (títol, rang, data de document, data de publicació, organisme emissor, matèries).
Per a l’ús d’operadors boleans i altres característiques, vegeu el Manual del cercador.

 

Serveis d'informació del Portal


Quins serveis addicionals ofereix el Portal Jurídic de Catalunya?

A banda de la consulta de les normes, els seus textos consolidats i anotats i notícies d’actualitat jurídica, el Portal Jurídic ofereix els serveis d’informació següents:

- Selecció d’un document: us permet seleccionar les normes que siguin del vostre interès per tenir-les agrupades a la vostra carpeta de gestió dels serveis sense que les hagueu de cercar la pròxima vegada que us connecteu al Portal.
- Subscriure’m a un document: us permet subscriure-us a totes o algunes de les normes seleccionades per rebre un avís de correu electrònic quan se’n publiqui una afectació.
- Desar una cerca: us permet guardar els paràmetres o condicions d’una cerca, per tal que la pugueu executar quan us torneu a connectar al Portal Jurídic, sense que us calgui emplenar de nou tots els camps del cercador.
- Subscriure’m a una cerca: us permet subscriure-us al resultat d’una cerca. Quan un document nou s’incorpori al Portal Jurídic i compleixi els paràmetres de la vostra cerca, rebreu un missatge d’avís per correu electrònic.

Tenen algun cost per a l’usuari/ària?

Aquests serveis seran de pagament, però es troben en fase de proves gratuïta. Actualment, per utilitzar aquests serveis d’informació jurídica, només cal que us registreu, ja que l’accés a la vostra carpeta es fa mitjançant usuari i contrasenya i en alguns serveis (subscripció a un document o una cerca) ens caldrà la vostra adreça de correu electrònic per enviar-vos la informació sol·licitada. Aquests serveis són gestionats conjuntament amb els del Portal del DOGC i, una vegada registrats, tindreu als serveis dels dos portals.


Quins avantatges m’ofereix el fet de registrar-me al Portal Jurídic de Catalunya?

Per consultar les normes en les seves versions publicades i consolidades no cal ser usuari/ària registrat/da al Portal Jurídic. Ara bé, per gaudir dels serveis d’informació jurídica si que ens cal que tingueu sigueu un/a usuari/ària amb contrasenya i conèixer la vostra adreça electrònica on voleu rebre els missatges d’avís.


Com puc registrar-m’hi?

Només cal que entreu a l’opció Registreu-vos a la part superior de la pàgina principal del Portal Jurídic de Catalunya. També us podeu registrar mentre esteu consultant el Portal Jurídic i decidiu utilitzar algun dels serveis d’informació jurídica que s’hi ofereixen. En el moment que vulgueu seleccionar una norma o bé, guardar una cerca, si no esteu registrats/des, el sistema us oferirà la possibilitat de fer-ho.


Com puc donar de baixa una subscripció a un document, una cerca o a qualsevol dels serveis d’informació que tinc subscrits?

Disposeu d’una carpeta d’usuari (“La meva carpeta”) on podeu veure tots els serveis que teniu subscrits. Podeu accedir-hi pitjant la icona del clip, situada a la part superior de la pàgina d’inici del Portal Jurídic de Catalunya. També podeu gestionar les vostres dades d’usuari des de la icona amb el vostre nom.

Us aconsellem que consulteu aquest Manual amb imatges pas a pas sobre “La meva carpeta” i el perfil d’usuari.


Com puc donar-me de baixa del Portal Jurídic de Catalunya?

Per donar-vos de baixa del portal, feu clic aquíCom puc assabentar-me que s’ha publicat una norma que és del meu interès?

Podeu utilitzar el servei Desar la meva cerca i posteriorment subscriure-us-hi. Si formuleu una cerca que englobi el paràmetres de les normes que us interessen (per exemple, indicant paraules que han d’aparèixer en el títol o el text, o unes matèries) i, una vegada registrats, la deseu i us hi subscriviu, cada vegada que es publiqui una norma que compleixi els termes de la cerca que heu indicat rebreu un missatge d’avís per de correu electrònic.


Com puc assabentar-me que s’ha modificat una norma?

En el moment de consultar una norma sempre hi ha l’opció de subscriure-s’hi. Si ho feu, cada vegada que es publiqui un afectació sobre aquesta norma (si se’n modifica o deroga un o diversos articles, per exemple) rebreu un missatge d’avís per correu electrònic. Per gaudir d’aquest servei, cal ser usuari/ària registrat/da del Portal Jurídic.


Com puc subscriure’m a una cerca?
  1. Identifiqueu-vos com a usuari del Portal o registreu-vos-hi.
  2. Executeu la cerca.
  3. Des de la pantalla de resultats seleccioneu “Desa la meva cerca i subscriu-m’hi”.
  4. Des de la pantalla de gestió de les vostres cerques, podeu modificar-les i editar-les tants cops com vulgueu.
  5. Quan el resultat de la vostra cerca canviï perquè s’ha publicat un document que s’ajusta a les vostres peticions, rebreu un correu d’avís.
  6. Aneu a la vostra carpeta de cerques i executeu la vostra cerca per veure el nou document.
 

Explotació de les dades Portal


Com puc generar el format PDF d’una versió consolidada?

Si disposeu del progama Adobe PDF, podeu generar el format PDF d’una versió consolidada donant l’ordre d’imprimir i escollint, en lloc d’una impressora, aquest programa.


Com puc fer un enllaç a una norma del Portal Jurídic de Catalunya?

Un cop accediu a la fitxa del document, seleccioneu l’opció “Enllaç permanent”. Aquesta opció és al marge superior dret de la pantalla. Un cop activada aquesta funcionalitat podeu copiar l’adreça de la barra del navegador i fer l’enllaç. Aquest serà sempre estable i permanent.


Com puc fer un enllaç a un article concret d’una norma consolidada del Portal Jurídic de Catalunya?

Un cop accediu a la fitxa del document, seleccioneu l’opció “Enllaç permanent”. Aquesta opció és al marge superior dret de la pantalla. Un cop activada aquesta funcionalitat s’ha de clicar sobre l’article en qüestió a l’índex de la norma que apareix a l’esquerra de la pantalla. Un cop situats sobre el text que es vol enllaçar, copieu l’adreça que apareix a la barra d’adreces del navegador. Aquest enllaç serà sempre estable i permanent.

 

 

Navegadors requerits


Quins requeriments tècnics necessito acomplir per poder navegar pel Portal Jurídic de Catalunya?

Disposar d'una connexió àgil a Internet. És recomanable una connexió de tipus banda ampla, com poden ser ADSL, cable, RDSI, 3G, etc. El sistema funciona amb qualsevol tipus de connexió, inclosa la connexió per mòdem, encara que la velocitat de transferència de fitxers i, per tant, l'experiència de treball és millor amb una major qualitat de connexió.


Quin és el navegador recomanat per a una correcta navegació i consulta del portal?

Per a una adequada navegació i consulta del portal, recomanem fer servir els navegadors següents: Mozilla Firefox 35 (abans 8.0) (i posteriors), Internet Explorer 10.0 (i posteriors) i Google Chrome 39.

 

 

Contacte


On puc enviar un suggeriment sobre el Portal Jurídic de Catalunya, una detecció d'errata, etc.?

L’adreça per comunicar-vos amb el Portal Jurídic de Catalunya és en aquesta bústia de contacte. Agraïm els vostres suggeriments, comentaris o esmenes.

 
Data d'actualització: 18.03.2016