Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • Núm. del document 105/2005

  • Data del document 31/05/2005

  • Data de publicació 02/06/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4397

  • No Vigent
Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

El Servei Català de la Salut, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, s'ordena en demarcacions territorials denominades regions sanitàries, que equivalen a les àrees de salut previstes en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, les quals es delimiten atenent factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d'instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l'ordenació territorial de Catalunya.
El Decret 114/1994, de 3 de maig (DOGC núm. 1903, d'1.6.1994), modificat pel Decret 125/2003, de 13 de maig (DOGC núm. 3889, de 22.5.2003), va establir l'actual delimitació de les regions sanitàries i sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.
Actualment, l'experiència assolida durant el temps transcorregut des de la delimitació inicial de les regions sanitàries i el fet del reconeixement de les característiques i peculiaritats de les comarques situades en l'àrea central de Catalunya i en l'àrea pirinenca, que s'ha materialitzat en el Decret 391/2003, de 29 de desembre (DOGC núm. 4046, de 12.1.2004), amb la creació de les subdelegacions territorials del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran, han fet palesa la necessitat d'establir una nova delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris.
Vistes les al·legacions formulades per les persones i entitats interessades, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
D'acord amb el que preveuen els articles 21 i 33 i la disposició final 1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:

Article 1

Les regions sanitàries del Servei Català de la Salut resten delimitades en els termes de l'annex 1.

Article 2

Els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut resten delimitats en els termes de l'annex 2.

Disposicions addicionals

Primera

En l'àmbit geogràfic de les regions sanitàries, mitjançant ordre de la persona titular del Departament de Salut, es podran establir agrupacions de sectors sanitaris limítrofs.

Segona

D'acord amb la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció donada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l'article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix en l'àmbit de la ciutat de Barcelona les funcions que la Llei esmentada atribueix a les regions sanitàries.

Tercera

La delimitació de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, pel que fa al Sector Sanitari Val d'Aran, s'estableix sense perjudici de la transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de sanitat, regulada pel Decret 354/2001, de 18 de desembre (DOGC núm. 3544, de 2.1.2002).

Disposicions transitòries

Primera

Els consells de direcció i els consells de salut de les regions sanitàries i els consells de direcció i consells de participació dels sectors sanitaris, mentre no se n'adapti la composició a la nova delimitació, continuaran exercint les seves funcions en l'àmbit de les regions sanitàries i sectors sanitaris delimitats en el Decret 114/1994, de 3 de maig, modificat pel Decret 125/2003, de 13 de maig.

Segona

Els consells de direcció i els consells de salut de les antigues regions sanitàries Barcelonès Nord i Maresme, Barcelona, Costa de Ponent i Centre, mentre no se n'adapti la composició a la nova delimitació, es podran reunir conjuntament quan els temes a tractar corresponguin a l'àmbit territorial establert en aquest Decret per a la Regió Sanitària Barcelona.

Disposició Derogatòria

Queden derogats els decrets 114/1994, de 3 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, i el Decret 125/2003, de 13 de maig, de modificació parcial de l'annex 1 del Decret 114/1994, de 3 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Disposició Final

Única
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, la inclusió de l'Àrea Bàsica de Salut Martorell Rural al Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Nord i de les àrees bàsiques de salut el Masnou-Alella i Ocata-Teià al Sector Sanitari Maresme; i de l'Àrea Bàsica de Salut Sant Quirze del Vallès al Sector Sanitari Sabadell, entraran en vigor quan, de conformitat amb el que estableix la disposició final segona de l'Ordre SSS/29/2003, de 20 de gener, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut (DOGC núm. 3809, de 28.1.2003), entri en vigor la creació de les àrees bàsiques de salut esmentades.

Annex 1

Delimitació de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut
REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN
És formada pels sectors sanitaris següents:
Alt Urgell.
Alta Ribagorça.
Cerdanya.
Pallars Jussà.
Pallars Sobirà.
Val d'Aran.
REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA
És formada pels sectors sanitaris següents:
Alt Penedès.
Baix Llobregat Centre-Nord.
Baix Llobregat Delta-Litoral.
Baix Llobregat Fontsanta.
Barcelona Ciutat Vella.
Barcelona Eixample.
Barcelona Gràcia.
Barcelona Horta-Guinardó.
Barcelona Les Corts.
Barcelona Nou Barris.
Barcelona Sant Andreu.
Barcelona Sant Martí.
Barcelona Sants-Montjuïc.
Barcelona Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelonès Nord.
Barcelonès Sud-l'Hospitalet de Llobregat.
Garraf.
Maresme.
Sabadell.
Terrassa-Rubí-Sant Cugat.
Vallès Oriental.
REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL

És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Anoia Rural
Calaf
Capellades
Igualada-1
Igualada-2
Piera
Santa Margarida de Montbui
Santa Coloma de Queralt
Vilanova del Camí.
Sector Sanitari Conca de Barberà
És format per l'Àrea Bàsica de Salut Montblanc.
Sector Sanitari Maresme
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Arenys de Mar
Argentona
El Masnou . Alella
Mataró-1
Mataró-2
Mataró-3
Mataró-4
Mataró-5
Mataró-6
Mataró-7
Montgat
Ocata . Teià
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar.
Sector Sanitari Selva
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Anglès
Arbúcies - Sant Hilari Sacalm
Breda - Hostalric
Santa Coloma de Farners
Sils . Vidreres . Maçanet de la Selva.
Altres versions d'aquest precepte

Annex 2

Delimitació de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut
REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN
Sector Sanitari Alt Urgell
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Alt Urgell Sud.
La Seu d'Urgell.
Sector Sanitari Alta Ribagorça
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Alta Ribagorça.
Sector Sanitari Cerdanya És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Cerdanya.
Sector Sanitari Pallars Jussà
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
La Pobla de Segur.
Tremp.
Sector Sanitari Pallars Sobirà
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Pallars Sobirà.
Sector Sanitari Val d'Aran
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Aran.
REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA
Sector Sanitari Alt Penedès
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Penedès Rural.
Sant Sadurní d'Anoia.
Vilafranca del Penedès.
Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Nord
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Esparreguera.
Martorell.
Martorell Rural.
Molins de Rei.
Olesa de Montserrat.
Pallejà.
Sant Andreu de la Barca.
Sant Feliu de Llobregat-1.
Sant Feliu de Llobregat-2.
Vallirana.
Sector Sanitari Baix Llobregat Delta-Litoral
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Castelldefels.
Gavà 1.
Gavà 2.
El Prat de Llobregat 1.
El Prat de Llobregat 2.
El Prat de Llobregat 3.
Sant Boi de Llobregat 1.
Sant Boi de Llobregat 2.
Sant Boi de Llobregat 3.
Sant Boi de Llobregat 4.
Sant Vicenç dels Horts.
Viladecans 1.
Viladecans 2.
Sector Sanitari Baix Llobregat Fontsanta
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Cornellà de Llobregat 1.
Cornellà de Llobregat 2.
Cornellà de Llobregat 3.
Cornellà de Llobregat 4.
Esplugues de Llobregat 1.
Esplugues de Llobregat 2.
Sant Joan Despí 1.
Sant Joan Despí 2.
Sant Just Desvern.
Sector Sanitari Barcelona Ciutat Vella És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 1-A.
Barcelona 1-B.
Barcelona 1-C.
Barcelona 1-D.
Barcelona 1-E.
Sector Sanitari Barcelona Eixample
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 2-A.
Barcelona 2-B.
Barcelona 2-C.
Barcelona 2-D.
Barcelona 2-E.
Barcelona 2-G.
Barcelona 2-H.
Barcelona 2-I.
Barcelona 2-J.
Barcelona 2-K.
Sector Sanitari Barcelona Gràcia
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 6-A.
Barcelona 6-B.
Barcelona 6-C.
Barcelona 6-D.
Barcelona 6-E.
Sector Sanitari Barcelona Horta-Guinardó
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 7-A.
Barcelona 7-B.
Barcelona 7-C.
Barcelona 7-D.
Barcelona 7-E.
Barcelona 7-F.
Barcelona 7-G.
Sector Sanitari Barcelona Les Corts
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 4-A.
Barcelona 4-B.
Barcelona 4-C.
Sector Sanitari Barcelona Nou Barris
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 8-A.
Barcelona 8-B.
Barcelona 8-C.
Barcelona 8-D.
Barcelona 8-E.
Barcelona 8-F.
Barcelona 8-G.
Barcelona 8-H.
Barcelona 8-I.
Sector Sanitari Barcelona Sant Andreu
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 9-A.
Barcelona 9-C.
Barcelona 9-D.
Barcelona 9-E.
Barcelona 9-F.
Barcelona 9-G.
Sector Sanitari Barcelona Sant Martí
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 10-A.
Barcelona 10-B.
Barcelona 10-C.
Barcelona 10-D.
Barcelona 10-E.
Barcelona 10-F.
Barcelona 10-G.
Barcelona 10-H.
Barcelona 10-I.
Barcelona 10-J.
Sector Sanitari Barcelona Sants-Montjuïc
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 3-A.
Barcelona 3-B.
Barcelona 3-C.
Barcelona 3-D.
Barcelona 3-E.
Barcelona 3-G.
Sector Sanitari Barcelona Sarrià-Sant Gervasi
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barcelona 5-A.
Barcelona 5-B.
Barcelona 5-C.
Barcelona 5-D.
Barcelona 5-E.
Sector Sanitari Barcelonès Nord
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Badalona 1.
Badalona 2.
Badalona 3.
Badalona 4.
Badalona 5.
Badalona 6.
Badalona 7-A.
Badalona 7-B.
Badalona 8.
Badalona 9.
Badalona 10.
Badalona 11.
Badalona 12.
Sant Adrià de Besòs 1.
Sant Adrià de Besòs 2.
Santa Coloma de Gramenet 1.
Santa Coloma de Gramenet 2.
Santa Coloma de Gramenet 3.
Santa Coloma de Gramenet 4.
Santa Coloma de Gramenet 5.
Santa Coloma de Gramenet 6.
Sector Sanitari Barcelonès Sud l'Hospitalet de Llobregat
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
L'Hospitalet de Llobregat 1.
L'Hospitalet de Llobregat 2.
L'Hospitalet de Llobregat 3.
L'Hospitalet de Llobregat 4.
L'Hospitalet de Llobregat 5.
L'Hospitalet de Llobregat 6.
L'Hospitalet de Llobregat 7.
L'Hospitalet de Llobregat 8.
L'Hospitalet de Llobregat 9.
L'Hospitalet de Llobregat 10.
L'Hospitalet de Llobregat 11.
L'Hospitalet de Llobregat 12.
Sector Sanitari Garraf
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Cubelles-Cunit.
Garraf Rural.
Sitges.
Vilanova i la Geltrú 1.
Vilanova i la Geltrú 2.
Sector Sanitari Maresme
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Arenys de Mar
Argentona
El Masnou . Alella
Mataró-1
Mataró-2
Mataró-3
Mataró-4
Mataró-5
Mataró-6
Mataró-7
Montgat
Ocata . Teià
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar.
Sector Sanitari Sabadell És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Barberà del Vallès.
Castellar del Vallès.
Cerdanyola del Vallès 1.
Cerdanyola del Vallès 2.
Ciutat Badia.
Montcada i Reixac.
Ripollet.
Sabadell 1-A.
Sabadell 1-B.
Sabadell 2.
Sabadell 3-A.
Sabadell 3-B.
Sabadell 4-A.
Sabadell 4-B.
Sabadell 5.
Sabadell 6.
Sabadell 7.
Sant Quirze del Vallès.
Santa Perpètua de Mogoda.
Sector Sanitari Terrassa-Rubí-Sant Cugat
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Rubí 1.
Rubí 2.
Sant Cugat del Vallès.
Terrassa A.
Terrassa B.
Terrassa C.
Terrassa D.
Terrassa E.
Terrassa F.
Terrassa G.
Sector Sanitari Vallès Oriental
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Caldes de Montbui.
Cardedeu.
La Garriga.
Granollers 1 Oest.
Granollers 2 Nord.
Granollers 3 Centre Est.
Granollers 4 Sud.
La Llagosta.
Martorelles.
Mollet del Vallès 1 Est.
Mollet del Vallès 2 Oest.
Montornès-Montmeló.
Parets del Vallès.
La Roca del Vallès.
Sant Celoni.
La Vall del Tenes.
REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL
Sector Sanitari Anoia
És format per les àrees bàsiques de salut següents: És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Anoia Rural
Calaf
Capellades
Igualada-1
Igualada-2
Piera
Santa Margarida de Montbui
Santa Coloma de Queralt
Vilanova del Camí.
Sector Sanitari Bages
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Artés.
Cardona.
Manresa 1.
Manresa 2.
Manresa 3.
Manresa 4.
Moià.
Montserrat.
Navarcles-Sant Fruitós de Bages.
Navàs-Balsareny.
Sallent.
Sant Joan de Vilatorrada.
Sant Vicenç de Castellet.
Súria.
Sector Sanitari Berguedà
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Alt Berguedà.
Baix Berguedà.
Berga.
Sector Sanitari Osona És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Centelles.
Lluçanès.
Manlleu.
Sant Hipòlit de Voltregà.
Sant Quirze de Besora.
Santa Eugènia de Berga.
Tona.
La Vall del Ges.
Vic 1 Nord.
Vic 2 Sud.
Sector Sanitari Solsonès
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Solsonès.
REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Sector Sanitari Alt Maresme
Selva Marítima
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
.Blanes
Calella
Canet de Mar
Lloret de Mar
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Tordera.
Sector Sanitari Alt Empordà
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Bàscara.
L'Escala.
Figueres.
La Jonquera.
Llançà.
Peralada.
Roses.
Vilafant.
Sector Sanitari Baix Empordà
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
La Bisbal d'Empordà.
Palafrugell.
Palamós.
Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí.
Sector Sanitari Garrotxa
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Besalú.
Olot.
Sant Joan les Fonts.
La Vall d'en Bas.
Sector Sanitari Gironès
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Cassà de la Selva.
Celrà.
Girona 1.
Girona 2.
Girona 3.
Girona 4.
Salt.
Sarrià de Ter.
Sector Sanitari Pla de l'Estany
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Banyoles.
Sector Sanitari Ripollès
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Camprodon.
Ribes de Freser-Campdevànol.
Ripoll-Sant Joan de les Abadesses.
Sector Sanitari Selva
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Anglès
Arbúcies - Sant Hilari Sacalm
Breda - Hostalric
Santa Coloma de Farners
Sils . Vidreres . Maçanet de la Selva.
Regió Sanitària Lleida Sector Sanitari Garrigues
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Les Borges Blanques.
La Granadella.
Sector Sanitari Noguera
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Artesa de Segre.
Balaguer.
Ponts.
Sector Sanitari Pla d'Urgell
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Pla d'Urgell.
Sector Sanitari Segarra
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Cervera.
Sector Sanitari Segrià
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Alcarràs.
Alfarràs-Almenar.
Almacelles.
Lleida Rural 1 Nord.
Lleida Rural 2 Sud.
Lleida 1.
Lleida 2.
Lleida 3.
Lleida 4.
Lleida 5.
Lleida 6.
Seròs.
Sector Sanitari Urgell És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Agramunt.
Bellpuig.
Tàrrega.
Regió Sanitària Camp de Tarragona Sector Sanitari Alt Camp És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Alt Camp Est.
Alt Camp Oest.
Valls Urbà.
Sector Sanitari Baix Camp És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Cambrils.
Les Borges del Camp.
Mont-roig del Camp.
Reus 1.
Reus 2.
Reus 3.
Reus 4.
Reus 5.
Riudoms.
La Selva del Camp.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Sector Sanitari Baix Penedès És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Baix Penedès Interior.
Calafell.
El Vendrell.
Sector Sanitari Conca de Barberà
És format per l'Àrea Bàsica de Salut Montblanc.
Sector Sanitari Priorat
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Cornudella de Montsant.
Falset.
Sector Sanitari Tarragonès
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Constantí.
El Morell.
Salou.
Tarragona 1.
Tarragona 2.
Tarragona 3.
Tarragona 4.
Tarragona 5.
Tarragona 6.
Tarragona 7.
Tarragona 8.
Torredembarra.
Vila-seca.
REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE l'EBRE
Sector Sanitari Baix Ebre
És format per les àrees bàsiques de salut següents:
L'Aldea-Camarles-l'Ampolla.
L'Ametlla de Mar-el Perelló.
Deltebre.
Tortosa 1 Est.
Tortosa 2 Oest.
Sector Sanitari Montsià És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Amposta.
Sant Carles de la Ràpita.
Ulldecona.
Sector Sanitari Ribera de l'Ebre És format per les àrees bàsiques de salut següents:
Flix.
Móra la Nova-Móra d'Ebre.
Sector Sanitari Terra Alta
És format per l'àrea bàsica de salut següent:
Terra Alta.
Altres versions d'aquest precepte