Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 121/1989, de 8 de maig, de concessió de la Medalla i la Placa President Macià.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 121/1989

 • Data del document 08/05/1989

 • Data de publicació 31/05/1989

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1149

TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
   Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i 
 la Placa President Macià, estableix que la Medalla es 
 donarà a aquelles persones que s'hagin distingit per la 
 dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la 
 seva actuació laboral;                   
                               
   Atès que l'article 2 del Decret esmentat estableix que 
 la Placa President Macià es donarà a les empreses que 
 s'hagin distingit per les millores i iniciatives de progrés 
 adoptades en l'ordre laboral;                
                               
   Atès que al DOGC núm. 1094, de 18.1.1989, ja es va 
 publicar  l'aprovació  de la concessió de la Medalla 
 President Macià, per causes excepcionals, al Sr. Miquel 
 Mascort i Marquès;                     
                               
   Per tot això, vistos els diferents suggeriments al 
 respecte, a proposta del Conseller de Treball i d'acord amb 
 el Consell Executiu,                    
                               
 Decreto:                          
 Article 1                          
   S'atorga la Medalla President Macià a les persones 
 següents:                          
                               
 Sr. Joan Artigues i Lapeyre.
 Sr. Isaac Barrueco i Gancedo.
 Sr. Carles Batlle i Encesa.
 Sr. Josep Brugulat i Riera.
 Sr. Josep Buyreu i Marí.
 Sr. Pere Carbó i Casañas.
 Sr. Agustí Carol i Foix.
 Sr. Francesc Cartoixa i Roig.
 Sr. Joan Claveria i Terrado.
 Sr. Emili Comas i Franquesa.
 Sr. Jordi Cots i Moner.
 Sr. Joan Domènech i Verges.
 Sr. Fernando Espiau i Seoane.
 Sra. Elisenda Griño i Garriga.
 Sr. Francesc Mesegué i Pons.
 Sr. Josep M. Ministral i Macià.
 Sr. Francesc Morte i Maria.
 Sr. Josep Oliveras i García.
 Sr. Josep Panissello i Chavarría.
 Sr. Ramon Roca i Sala.
 Sr. Agustí Roig i Aixendrí.
 Sr. Ángel Rozas i Serrano.
 Sra. Mary Santpere i Hernáez.
 Mn. Enric Servat i Mola.
                               
 Article 2                          
   S'atorga la Placa President Macià a les entitats 
 següents:                          
  Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL.
  Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya.
  Gali Internacional, SA.
                               
 Barcelona, 8 de maig de 1989                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Igansi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball