Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 6/2006, de 17 de gener, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2005.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball i Indústria

  • Núm. del document 006/2006

  • Data del document 17/01/2006

  • Data de publicació 30/01/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4561

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, de 18 de desembre, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, modificat pel Decret 10/1991, de 7 de gener, estableix en el seu article primer que la Medalla s'atorgarà a les persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Vista la proposta efectuada pel Jurat per a la concessió de la Medalla i de la Placa President Macià, creat per l'Ordre TRI/449/2005, de 23 de novembre (DOGC núm. 4520, de 29.11.2005);

Per tot això, a proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

 

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Senyor Narcís Artau i Valls.

Senyora Judith Astelarra i Bonomi.

Senyor Josep Calmet i Olsina.

Senyora Cristina Carrasco i Bengoa.

Senyor Jaume Escart i Bernadó.

Senyor Francesc Garsaball i Jové.

Senyor Pere Godall i Gandia.

Senyor Ricard Lobo i Gil.

Senyor Joaquim Lleal i Bertomeu.

Senyor Àngel Martínez i Miquel.

Senyora Mercè Mor i Corbella.

Senyor Mario Pagonabarraga i Garro.

Senyora Guillermina Peiró i Olives.

Senyora Matilde Punter i Blanqué.

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

CTF Serveis Sociosanitaris, SCCL.

Federació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya.

Hewlett Packard Española, SL.

Laboratorios del Dr. Esteve, SA.

 

Barcelona, 17 de gener de 2006

 

 

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

Josep Maria Rañé i Blasco

Conseller de Treball i Indústria

(06.012.067)